ASTROMIX.PL - Horoskop, astrologia, znaki zodiaku - ZRÓB TO SAM
Artykuły

Image

Serdecznie witam w Astromix.pl - witrynie poświęconej astrologii stosowanej

Główne elementy witryny, to:

  1. Kurs astrologii dla początkujących - w przystępny sposób wyjaśniający podstawowe zasady i techniki stosowane przy robieniu horoskopów
  2. Podręcznik astrologa - autorski zbiór interpretacji astrologicznych
  3. Forum astrologiczne Astromix.pl - interpretacja horoskopów, oraz wymiana doświadczeń i prezentacja poglądów, z zakresu szeroko rozumianej astrologii humanistycznej

Po skorzystaniu z opcji rejestracji i zalogowaniu się w witrynie, użytkownicy uzyskują dostęp do osobistego menu, w którym mogą sprawdzić swoje podstawowe dane astrologiczne, czyli pozycje planet w znakach zodiaku, położenie domów horoskopowych, urodzeniowe aspekty planet, oraz wykres horoskopu urodzeniowego. Dostępny jest częściowo darmowy horoskop codzienny, w postaci wykazu aktualnych tranzytów planet, do ich pozycji w horoskopie urodzeniowym, wraz z interpretacją, oraz po opłaceniu abonamentu horoskop partnerski, gdzie istnieją dwie możliwości porównania:

  • inny użytkownik Astromix.pl
  • dowolna osoba zdefiniowana przez użytkownika

Dla wszystkich zalogowanych użytkowników, w ramach witryny Astromix.pl, dostępne są m.in. następujące funkcje:

  • Braterstwo astralne - możliwość wyszukania użytkowników witryny, na podstawie koniunkcji planet w horoskopie porównawczym
  • Społeczność - możliwość porównania cech charakterologicznych z użytkownikami, urodzonymi w wybranym miesiącu kalendarzowym
  • Lista użytkowników - wykaz położenia planet w znakach zodiaku w horoskopach urodzeniowych użytkowników witryny, wraz z możliwością zaawansowanego wyszukiwania innych danych astrologicznych
  • Poczta Astromix.pl -  wewnętrzna poczta, umożliwiająca bezpośredni kontakt z innymi użytkownikami witryny

Zapraszam również do tworzenia osobistych wizytówek - umieszczania swoich zdjęć i dodatkowych informacji o sobie. Dostęp do wszystkich wizytówek -  Menu osobiste/Lista użytkowników, dostęp do własnej wizytówki - Menu osobiste/Wizytówka. Menu osobiste widoczne jest po zalogowaniu się w witrynie.

Życzę dobrej zabawy

 

 

                 Regulamin portalu Astromix


§ 1 Postanowienia ogólne


     Portal Astromix działający pod adresem astromix.pl prowadzony jest przez Marka Rostkowskiego. Regulamin określa zasady korzystania z portalu Astromix.pl oraz w szczególności zasady zakupu ograniczonej czasowo licencji na interpretację horoskopu. Klient korzystający z portalu jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Portal zawiera treści astrologiczne chronione prawem autorskim.
Dane kontaktowe:
1) adresy poczty elektronicznej: info@astromix.pl


§ 2 Wymagania techniczne


Do korzystania z portalu Astromix.pl, przeglądania treści, zakładania konta, zakupu licencji niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) Posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
2) Posiadanie dowolnej przeglądarki internetowej;
3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.


§ 3 Rodzaje, warunki i zakres usług


   Portal Astromix świadczy drogą elektroniczną usługę w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Użytkownika na stronie internetowej a w szczególności dostępu do treści będących indywidualną interpretacją horoskopu po zakupieniu czasowo ograniczonej licencji.
    Usługa Konta Użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności portalu internetowego po zalogowaniu się.


    Rejestracja Konta Użytkownika w portalu internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
    Zarejestrowanie Konta Użytkownika w portalu internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail),  hasła, danych niezbędnych do wykonania analizy horoskopu oraz umownej nazwy logowania (nick).  Właściciel portalu Astromix.pl nie przekazuje podmiotom zewnętrznym żadnych informacji użytkowników a w szczególności adresów mailowych.
    Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Dalej”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Użytkownika zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta możliwości logowania się do portalu. Usługa Konta Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
    Po zarejestrowaniu Konta, użytkownik może zalogować się do portalu internetowego podając wskazany podczas rejestracji nick oraz hasło.


    Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie do portalu na adres info@astromix.pl żądania usunięcia Konta Użytkownika. Przesłanie żądania usunięcia konta musi nastąpić z adresu mailowego użytego podczas zakładania konta, w przeciwnym wypadku żądanie nie zostanie spełnione.

 


    Właściciel portalu Astromix.pl może wypowiedzieć umowę świadczenia usługi Konta Użytkownika z ważnych przyczyn, do których należą:
1) korzystanie przez Użytkownika z portalu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
2) korzystanie przez Użytkownika z narzędzi portalu w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
3) korzystanie przez Użytkownika z oprogramowania portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
4) przesyłanie lub umieszczanie przez Użytkownika w ramach Forum niezamówionej informacji handlowej (spam),
5) użytkownik może na portalu posiadać tylko jedno konto, 
6) podanie przez Użytkownika fałszywego adresu mailowego.


Usunięcie konta może nastąpić bez ostrzeżenia. Usunięty Użytkownik nie ma prawa do zakładania kolejnych kont, chyba że administrator wyrazi na to zgodę.


§ 4 Zamówienia automatycznej interpretacji horoskopu.

    Sprzedawcą jest właściciel portalu astromix.pl - Marek Rostkowski, info@astromix.pl.

    Klient może dokonać zakupu czasowo ograniczonej licencji programu, który automatycznie wykona interpretację horoskopu. Podczas składania zamówienia klient wybiera okres użytkowania licencji. Produktem finalnym jest indywidualnie wykonana analiza horoskopu tranzytowego, która pojawi się bezpośrednio na stronie astromix.pl w parę minut po wykonaniu płatności. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta niniejszego Regulaminu.


­§ 5 Prawo odstąpienia od umowy


    Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu zakupionej licencji, ponieważ interpretacja horoskopu nosi indywidualny charakter.
   Podstawa prawna.
   Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


­§ 6 Reklamacje 


    Właściciel dokłada wszelkich starań aby portal działał prawidłowo. W razie problemów Właściciel rozpatruje reklamacje dotyczące problemów technicznych działania portalu, usług bezpłatnych jak również płatności.

    Proces rozpatrywania reklamacji podejmowany jest niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji i przeprowadzony jest rzetelnie, wnikliwie i terminowo, z zachowaniem obiektywizmu oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.

    Zgłoszenie reklamacyjne powinno być skierowane do Właściciela portalu drogą elektroniczną na adres: info@astromix.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji. 

    Reklamacje dotyczące płatności mogą być realizowane przez Właściciela jak również przez Krajowego Integratora Płatności firmę PayPro S.A. (przelewy24.pl, +48 61 642 93 44).
Jeżeli reklamacja dotyczy usług płatnych portalu, należy w szczególności podać:
a) numer transakcji (np.M1709-73870), który odnajdziemy w mailu potwierdzającym płatność;
b) mail podany podczas rejestracji konta użytkownika;
c) bankowy dowód potwierdzający wykonanie płatności.
Jeżeli zajdzie taka konieczność Reklamujący zobowiązany jest udzielić dodatkowych wyjaśnień i pomocy w sprawach reklamacyjnych związanych z obsługą płatności.

    Właściciel portalu zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 3 dni roboczych. 

    Właściciel dokłada wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację w możliwie najkrótszym terminie. Reklamacje dotyczące problemów technicznych oraz usług bezpłatnych realizowane są w ciągu 7 dni roboczych. Jeżeli reklamacja dotyczy płatności okres oczekiwania na jej rozpatrzenie może wynosić 15 dni roboczych.

­§ 7 Polityka prywatności

    Administratorem danych osobowych jest właściciel portalu astromix.pl.
    Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane tylko i wyłącznie dla jego potrzeb, są w pełni bezpieczne, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

    Użytkownik portalu ma wgląd do swoich danych i na jego żądanie mogą być one w każdym momencie usunięte.

­

§ 8 Uwagi końcowe


    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
    Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Kalendarz astrologiczny i pozycje planet

Dzisiaj jest środa
28 września 2022 r
Imieniny obchodzi
Marek, Wacław

Aktualne pozycje planet
Słońce  5° Wagi  
Księżyc  9° Skorpiona  
Merkury  25° Panny ®
Wenus  29° Panny  
Mars  19° Bliźniąt  
Jowisz  3° Barana ®
Saturn  19° Wodnika ®
Uran  18° Byka ®
Neptun  23° Ryb ®
Pluton  26° Koziorożca ®
® = retrogradacja

LogowanieCopyright © 2007-2018 by Astromix.pl

Astrologia profesjonalna,Horoskop partnerski,urodzeniowy,codzienny,tranzyty planet,zodiak,forum