ASTROMIX.PL - Horoskop, astrologia, znaki zodiaku - ZRÓB TO SAM
Kurs astrologii
Autor: Moris   
Data publikacji: 22.10.2014.
Węzły księżycowe

Węzły księżycowe

Węzły księżycowe to dwa punkty przecięcia orbity Księżyca, oraz ekliptyki, czyli orbity Słońca. Leżą dokładnie naprzeciwko siebie i są określane jako wstępujący - północny węzeł księżycowy i zstępujący - południowy węzeł księżycowy. Tradycyjnie są też nazywane Głową i Ogonem Smoka. Gdy Słońce i Księżyc tworzą ze sobą koniunkcję (Księżyc w nowiu), oraz koniunkcję z jednym z węzłów - występuje zjawisko zaćmienia Słońca, kiedy zaś Słońce i Księżyc są w opozycji (Księżyc w pełni) i w koniunkcji do obu węzłów, to mamy wtedy zaćmienie Księżyca.

W symbolicznej drodze po zodiaku węzły księżycowe poruszają się ruchem wstecznym z prędkością 19 stopni kątowych na rok, czyli cały zodiak okrążają w ciągu 18 lat, co w  astrologicznym korowodzie lokuje je gdzieś pomiędzy Jowiszem (12 lat) i Saturnem (30 lat).

W symbolice karmicznej węzłowi południowemu przypisuje się poprzednie wcielenie, a węzłowi północnemu następne wcielenie. W obecnym wcieleniu jesteśmy niejako w drodze pomiędzy tymi dwoma węzłami. Wykorzystujemy cechy wcześniej nabyte, a symbolizowane przez znak zodiaku w którym leży południowy węzeł, w celu jak najlepszego przyswojenia cech symbolizowanych przez znak zodiaku węzła północnego.

W interpretacji horoskopu urodzeniowego i prognostycznego, węzły księżycowe stanowią układ dopełniający obraz naszych relacji z otoczeniem, wynikający z układów planetarnych i mają charakter uniwersalnego punktu kontaktowego, którego energia pobudzana jest przez bieżące tranzyty planet. W tym ujęciu węzeł południowy ujawnia braki i słabe strony naszej osobowości, natomiast węzeł północny podpowiada nam, gdzie w sferze kontaktów międzyludzkich możemy odnaleźć nasze zalety, jak zostać dobrze zrozumianym i przyjętym, oraz w jaki sposób zdobyć powodzenie i popularność. Symbolika północnego węzła ma w tym przypadku charakter jowiszowy, czyli doskonalący i rozwojowy, zaś węzłowi południowemu nadaje się znaczenie pokrewne symbolice Saturna, zapisując tutaj prawdopodobieństwo zmagań z ograniczeniami i przeszkodami.

Aspektami, których znaczenie w interpretacji horoskopu urodzeniowego trudno przecenić są z pewnością koniunkcje planet do węzłów księżycowych, które interpretować można w poniżej przedstawiony sposób.

 

ImageSłońce w koniunkcji z Północnym Węzłem Księżycowym

Duża szansa na udaną realizację wytyczonych celów życiowych i urzeczywistnienie ambitnych osobistych dążeń, powodzenie i przychylność losu, oraz wsparcie otrzymywane w ważnych momentach życiowych.

 

ImageSłońce w koniunkcji z Południowym Węzłem Księżycowym

Zmaganie się z twórczymi ograniczeniami i swobodą wyrażania własnych pragnień i poglądów, brak przychylności otoczenia, trudności w uzyskiwaniu poparcia dla własnych projektów i pomysłów.

 

ImageKsiężyc w koniunkcji z Północnym Węzłem Księżycowym

Łatwo zdobywana popularność i powodzenie, umiejętność przystosowania się do każdej sytuacji i wyciągnięcia z niej osobistych korzyści, ponadprzeciętnie rozwinięta empatia i intuicja.

 

ImageKsiężyc w koniunkcji z Południowym Węzłem Księżycowym

Trudności w integracji i właściwym funkcjonowaniu w większych grupach ludzi, brak poczucia życiowego spełnienia, kłopoty w artykułowaniu własnych potrzeb i uzyskiwaniu zrozumienia wśród innych osób.

 

ImageMerkury w koniunkcji z Północnym Węzłem Księżycowym

Doskonale rozwinięta zdolność odgadywania aktualnych trendów i wyczuwania sprzyjających okoliczności, talent do przekonywania ludzi do swoich idei i pomysłów, efektywnie wykorzystywany potencjał intelektualny.

 

ImageMerkury w koniunkcji z Południowym Węzłem Księżycowym

Intelektualne wyobcowanie, kłopoty w uzyskaniu zrozumienia, oraz poparcia dla swoich poglądów i przedsięwzięć, zbyt częste trafianie ze swoimi pomysłami na drogę pod prąd, lub w ślepy zaułek.

 

ImageWenus w koniunkcji z Północnym Węzłem Księżycowym

Dobre układy towarzyskie i biznesowe, sprzyjające powodzeniu w sprawach materialnych i uczuciowych, szybko zdobywana popularność i uznanie dla prowadzonej działalności, umiejętność przekonywania i zjednywania sobie przyjaciół.

 

ImageWenus w koniunkcji z Południowym Węzłem Księżycowym

Negatywne emocje przeszkadzające w dobrych układach z najbliższym otoczeniem, kłopoty z kontrolą nad życiem partnerskim i uczuciowym, pokusa zdobywania popularności i poparcia z użyciem nieetycznych środków, chęć działania po linii najmniejszego oporu.

 

ImageMars w koniunkcji z Północnym Węzłem Księżycowym

Dobrze ukierunkowana aktywność życiowa, chęć przewodzenia i wyznaczania nowych zadań, dawanie przykładu swoją odwaga i poświęceniem, działalność dla dobra wspólnej sprawy, szybkie przechodzenie od myśli do czynów.

 

ImageMars w koniunkcji z Południowym Węzłem Księżycowym

Przejawianie inicjatywy w niewłaściwy sposób, szkodzenie sobie i innym źle pojmowanym poczuciem misji i obowiązku, natrafianie na opór i niechęć środowiska, brak dobrego wyczucia sytuacji, mimowolne szukanie sobie wrogów.

 

ImageJowisz w koniunkcji z Północnym Węzłem Księżycowym

Postępowanie w zgodzie z nakazami i normami społecznymi, szanowanie tradycyjnych wartości moralnych, kulturowych i religijnych, wzbogacanie własnej wiedzy poprzez szerokie kontakty towarzyskie.

 

ImageJowisz w koniunkcji z Południowym Węzłem Księżycowym

Brak szacunku dla uznanych autorytetów, podważanie tradycyjnych systemów moralnych, stosowanie prowokacji intelektualnych na podłożu kulturowym i społecznym, skłonności do nihilizmu i ateizmu.

 

ImageSaturn w koniunkcji z Północnym Węzłem Księżycowym

Życie w zgodzie z tradycyjnymi wzorcami zachowania, stałość przekonań, solidnie ukształtowany światopogląd, silny kręgosłup moralny, starannie dobierani współpracownicy i partnerzy.

 

ImageSaturn w koniunkcji z Południowym Węzłem Księżycowym

Brak akceptacji dla współczesnych trendów społecznych i kulturowych, zamknięcie się w kręgu tradycyjnych wartości, niechęć do współpracy w szerszym gronie, zniechęcanie do siebie innych swoją bezkompromisową postawą.

 

ImageUran w koniunkcji z Północnym Węzłem Księżycowym

Szczęście do odpowiedniego wykorzystywania odpowiednich okazji i niespodziewanych możliwości rozwoju, łatwość przekonywania innych osób do swoich nowatorskich pomysłów i rewolucyjnych idei.

 

Uran w koniunkcji z Południowym Węzłem Księżycowym

Szkodzenie sobie i swojemu otoczeniu poprzez stosowanie zbyt radykalnych rozwiązań problemów partnerskich i towarzyskich, brak obiektywizmu, fanatyczne przywiązanie do własnych idei.

 

Neptun w koniunkcji z Północnym Węzłem Księżycowym

Umiejętność intuicyjnego wyczuwania nastrojów panujących w danym środowisku, popularność zdobywana dzięki nietypowym i rzadko spotykanym zdolnościom, osobliwe zachowania i przyzwyczajenia.

 

Neptun w koniunkcji z Południowym Węzłem Księżycowym

Zachowanie powodujące brak zrozumienia i akceptacji w najbliższym środowisku, niestałość uczuć, uleganie emocjom i złudnym wizjom, zmaganie się z problemami decyzyjnymi i moralnymi, eskapizm.

 

Pluton w koniunkcji z Północnym Węzłem Księżycowym

Zdolność narzucania własnych poglądów i przekształcania środowiska zgodnie z własną wizją i dla własnych korzyści, profity uzyskane w wyniku zmian społecznych na szeroką skalę, dominacja w układach partnerskich i towarzyskich.

 

Pluton w koniunkcji z Południowym Węzłem Księżycowym

Apodyktyczność i usilne dążenie do podporządkowania sobie jak największej grupy ludzi, chorobliwa ambicja i nieliczenie się ze zdaniem innych osób, niezdrowa chęć dominacji w układach społecznych i partnerskich.

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Kalendarz astrologiczny i pozycje planet

Dzisiaj jest środa
28 września 2022 r
Imieniny obchodzi
Marek, Wacław

Aktualne pozycje planet
Słońce  5° Wagi  
Księżyc  9° Skorpiona  
Merkury  25° Panny ®
Wenus  29° Panny  
Mars  19° Bliźniąt  
Jowisz  3° Barana ®
Saturn  19° Wodnika ®
Uran  18° Byka ®
Neptun  23° Ryb ®
Pluton  26° Koziorożca ®
® = retrogradacja

LogowanieCopyright © 2007-2018 by Astromix.pl

Astrologia profesjonalna,Horoskop partnerski,urodzeniowy,codzienny,tranzyty planet,zodiak,forum