ASTROMIX.PL - Horoskop, astrologia, znaki zodiaku - ZRÓB TO SAM
Autor: Moris   
Data publikacji: 27.10.2014.

BorderlineOsobowość Borderline w horoskopie urodzeniowym

Pograniczne zaburzenie osobowości – BPD (Borderline Personality Disorder), to jednostka chorobowa znana również jako Osobowość chwiejna emocjonalnie typu Borderline, występująca u około 2% populacji, z czego około 75% dotyczy kobiet, najczęściej występująca przed ukończeniem 40 roku życia. Występowanie Borderline tłumaczone jest uwarunkowaniami genetycznymi, polegającymi na wadliwym funkcjonowaniu neurotransmiterów (substancji chemicznych odpowiedzialnych za procesy myślowe w ludzkim mózgu), oraz na zbyt dużej aktywności ciała migdałowatego (część mózgu, ośrodek mózgowy). Wśród uwarunkowań środowiskowych wymienia się słowne, emocjonalne, fizyczne lub seksualne maltretowanie, oraz inne przeżyte w dzieciństwie traumy, zaniedbywanie dziecka przez rodziców, bądź ich negatywne, lub zbyt krytyczne nastawienie, a także długotrwałe rozłąki z opiekunami, lub brak opieki rodzicielskiej. Niniejszy artykuł jest próbą przełożenia objawów klinicznych, na zależności mogące pojawiać się w horoskopach urodzeniowych osób cierpiących na Borderline i powinien być traktowany wyłącznie w kategoriach czysto poznawczych, a nie praktycznych. Stawianie diagnozy w przypadku jakichkolwiek chorób, w tym psychicznych, to rola osób do tego uprawnionych, posiadających psychologiczne, lub psychiatryczne wykształcenie, oraz doświadczenie w diagnozowaniu chorych.

W etiologii Borderline na pierwszy plan wysuwają się traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa i wczesnej młodości, odrzucenie, niezrozumienie, brak czułości, niechęć rodziców do dziecka, lub wygórowane wymagania i przesadny krytycyzm, a w krańcowych przypadkach emocjonalna, lub fizyczna przemoc. Z astrologicznego punktu widzenia, taka krytyczna sytuacja może przejawiać się w trudnych i nieharmonijnych aspektach do świateł horoskopowych, czyli Słońca i Księżyca, które tradycyjnie są uznawane za sygnifikatory rodziców. Oba światła są w astrologii również sygnifikatorami świadomości człowieka i wszelkie krytyczne do nich aspekty mogą sugerować zaburzenia świadomych (Słońce), lub podświadomych (Księżyc) sfer osobowości. Drastyczne przeżycia wyniesione z dzieciństwa, mogą być w horoskopie urodzeniowym widoczne przez koniunkcje świateł z malefikami: Mars – przemoc fizyczna, Saturn – odrzucenie, oschłość, krytycyzm, Uran – chroniczny stres, Neptun – osamotnienie, niezrozumienie, Pluton – molestowanie seksualne, lub chorobliwa presja emocjonalna. Jeśli któreś ze świateł dotknięte jest tego rodzaju koniunkcją od jednego malefika, a napięciowym aspektem kwadratury od innego malefika, a nawet planety beneficznej (Wenus, Jowisz), to może to bezpośrednio wpłynąć na spotęgowanie problemów osobistych chorego. Posadowienie świateł i planet osobistych w znakach zodiaku sprzyjające powstawaniu problemów emocjonalnych to tradycyjnie znaki powietrzne - Bliźnięta, Waga, Wodnik, z racji zbyt dynamicznych procesów myślowych i wodne - Rak, Skorpion, Ryby, z powodu złożonych zachowań emocjonalnych. Do tego grona trzeba również zaliczyć znak Panny, uznawany za jeden z najbardziej podatnych na obsesje i natręctwa, spośród całego Zodiaku. Posadowienie planet i świateł w domach horoskopowych jest w przypadku Borderline specyficzne i odmienne w zależności od energii przypisanej do danego sygnifikatora – światła, bądź planety osobistej i powinno być rozpatrywane w powiązaniu z konkretnymi sytuacjami życiowymi.

Niezwykle istotna może być również pozycja Marsa w horoskopie osoby cierpiącej na Borderline. Mars tradycyjnie uznawany za planetę agresji i niekontrolowanych zachowań, a także będący sygnifikatorem motywacji i popędu seksualnego, jest w horoskopie urodzeniowym ważnym wskaźnikiem zachowań intymnych i społecznych, łatwo dających się zaobserwować przez otoczenie chorego. Silnie nieharmonijna pozycja Marsa w horoskopie jest przeważnie sygnałem zaburzenia podstawowych popędów życiowych i trudności w odnajdywaniu prostych i logicznych dróg wyjścia z różnego rodzaju problemów egzystencjalnych. W tym kontekście problematyczne posadowienie Marsa w horoskopie może skutkować następującymi zachowaniami i objawami:

 

  • aspekty z Uranem i Plutonem - groźby słowne wobec innych osób, autoagresja i samookaleczenia, gesty lub groźby samobójcze, dążenie do autodestrukcji fizycznej, powtarzające się bójki i przemoc fizyczna, lekkomyślne prowadzenie pojazdów mechanicznych, niestosowny do sytuacji intensywny gniew - dużo silniejszy od zwykłego uczucia złości - i trudności z jego kontrolowaniem, przymus potęgowania doznań emocjonalnych, poprzez krańcowe doświadczenia, w tym zachowania seksualne, impulsywne podejmowanie przez chore osoby ekstremalnych działań, za które się później piętnują i nienawidzą
  • aspekty z Jowiszem, Saturnem i Neptunem - drastyczne ograniczenia w odżywianiu się, lub kompulsywne jedzenie i stosowanie używek, impulsywność w potencjalnie autodestrukcyjnych sferach, np. zadłużanie się, nieumiarkowane wydawanie pieniędzy, zaburzenia poczucia własnego Ja, oraz celów i wewnętrznych preferencji w tym seksualnych – biseksualizm, zahamowania seksualne zwalczane alkoholem, lub narkotykami, przypadkowy i chaotyczny seks z okazjonalnymi partnerami, będący desperacką próbą nawiązania utraconego kontaktu wewnętrznego między ciałem i psychiką, nadużywanie różnych substancji traktowane jako próby samoleczenia się i „dobrego radzenia sobie”, w tym - używanie narkotyków, alkoholizm, zabiegi magiczne, oraz egzotyczne obrzędy połączone ze spożywanie substancji psychotropowych - częste kaprysy, teatralne okazywanie niezadowolenia i złego humoru, okresowa nadmierna kontrola własnego zachowania i narzucanie sobie niecodziennych reżimów, oraz trzymanie się surowych norm moralnych, połączone z okresowym ich naruszaniem i w efekcie głębokim poczuciem winy.

Nie mniej ważna od pozycji Marsa, przy rozpatrywaniu horoskopu urodzeniowego osoby mającej objawy Borderline, jest pozycja Wenus. Tradycyjnie Wenus jest sygnifikatorem kontaktów międzyludzkich i szeroko pojętego partnerstwa, czyli sfery szczególnie narażonej na destrukcję u osoby cierpiącej na silne zaburzenia emocjonalne. Tu również wszelkie silne nieharmonijne wpływy – ścisłe koniunkcje i kwadratury z malefikami, oraz dodatkowo z Jowiszem – powinny być brane pod uwagę, szczególnie przy równoczesnym wystąpieniu układów omówionych wcześniej. Charakterystyczne dla osób z Borderline jest tworzenie jak największej siatki znajomości satelickich, które mogą być intymnie aktywowane w dowolny czasie, przy wystąpieniu silnej potrzeby posiadania nowego partnera, w sytuacji gdy poprzedni w ich mniemaniu nie sprawdził się, nie wytrzymał presji, bądź zaczął się psychicznie, lub fizycznie oddalać. Siłą rzeczy znajomości te do pewnego czasu pozostają w ukryciu, ponieważ z oczywistych względów powodują konflikty w otoczeniu, związane z rywalizacją i wzajemna zazdrością o siebie satelickich partnerów (obecność świateł, lub planet osobistych w XII domu). Stopniowe ujawnianie takich kontaktów daje osobie z Borderline sposobność do przeżywania chorobliwych emocji, w postaci kłótni, partnerskich ekscesów i ogólnie emocjonalnej huśtawki, co ogólnie wpisuje się w schemat niestabilnych i naznaczone silnymi emocjami związków interpersonalnych. Obok agresji fizycznej stosowanej wobec siebie i na zewnątrz, wydaje się to być najbardziej wrażliwym i narażonym na szybką destrukcję obszarem potencjalnych szkód osobistych i społecznych, wyrządzanych przez osoby cierpiące na Borderline, szczególnie osobom nieświadomym chorobowego podłoża takiego granicznego zachowania. Powyższe toksyczne zachowania międzyludzkie wynikają bezpośrednio z silnego lęku przed odrzuceniem, jako dominującego i stale obecnego w świadomości chorego uczucia, często przy tym występują gorączkowe wysiłki mające na celu uniknięcie straty satelickiego partnera, oraz balansowanie pomiędzy ekstremami idealizacji i dewaluacji partnera. Osoby z Borderline panicznie boją się porzucenia, starają się więc utrzymać stały bliski kontakt, z drugiej strony zachowują jednak odpowiedni dystans, mający uchronić ich przed zaangażowaniem emocjonalnym i uniemożliwiający partnerowi potencjalną możliwość dotkliwego zranienia ich uczuć, w sytuacji rozstania, czy czasowego odrzucenia. Generalnie osoby te unikają pozytywnych doświadczeń płynących z kontaktów międzyludzkich i odsuwają się od osób im życzliwych i wartościowych swoją osobowością, czując dyskomfort w takich związkach, natomiast chętnie wiążą się z osobami wobec których nie mają kompleksu niższości, również często naznaczonymi poważnymi problemami emocjonalnymi, czasami uzależnionymi od alkoholu, czy narkotyków, a symbolizowanymi w horoskopie urodzeniowym chorego przez krytycznie posadowioną Wenus. Utrata takiej osoby nie stanie się dla nich przyczynkiem do kolejnego kryzysu, łatwiej jest im również stosować wobec takiej niestabilnej psychicznie osoby presję emocjonalną i projektować na nią traumatyczne przeżycia z dzieciństwa. Z drugiej strony często bronią się przed uświadamianiem sobie negatywnych uczuć i myśli, które w ich świadomości mogłyby zniszczyć odpowiednia dla nich osobę i doprowadzić do rozstania, czy porzucenia. Przeważnie występuje również u nich silne przekonanie, że są ofiarami innych, bywają mocno zaborczy i dotkliwie odczuwają deficyt poczucia bezpieczeństwa. Osoby dotknięte przez Borderline mają bardzo wysokie albo krańcowo niskie poczucie własnej wartości. Z związku ze swoimi kompleksami, oraz doświadczeniami złego traktowania i poniżania zapamiętanymi z dzieciństwa, osoby te są niezwykle wrażliwe na krytykę i nawet drobna krytyczna uwaga kierowana bezpośrednio, lub pośrednio do nich, jest w stanie natychmiast wyprowadzić je ze stanu chwiejnej równowagi. Często bardzo boleśnie odczuwają swoją chorobę i starają utrzymać ją w tajemnicy, bojąc się towarzyskiego i społecznego wykluczenia, a na kierowane w ich stronę sugestie podjęcia terapii, lub czasowej hospitalizacji - odbieranej przez nich jako porzucenie - reagują w bardzo agresywny sposób. Z chorobliwym poczuciem niskiej wartości związany jest charakterystyczny objawem osobowości Borderline, polegający na kierowanym wobec rozmówcy bezwzględnym wymogu utrzymywania stałego kontaktu wzrokowego podczas rozmowy, gdyż bez zachowania tego warunku konwersacji, osoba ta czuje się zlekceważona, lub wręcz poniżona. Relacje personelu szpitali psychiatrycznych poświadczają, że radzenie sobie z osobami chorymi na BPD jest dużo trudniejsze niż w przypadku pacjentów z innych grup zaburzeń, co również może być poparciem tezy o krytycznym położeniu Wenus w horoskopie urodzeniowym, sugerującym w tym przypadku krnąbrność i awersję do jakiejkolwiek współpracy.

Paradoksalnie pozycja Merkurego w horoskopach osób cierpiących na pograniczne zaburzenie osobowości może być harmonijna, lub neutralna. Szybkie procesy myślowe sprzyjają tutaj tworzeniu systemu kompleksów, obsesji i wyimaginowanych zagrożeń. Często są to ludzie o ponadprzeciętnej inteligencji, którym niestety ich przypadłość, niszczy obok życia osobistego, również karierę zawodową, nie pozwalając na efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego. Szczególnym aspektem z udziałem Merkurego, ogólnie z racji jego częstego występowania, może być jego koniunkcja ze Słońcem, skutkująca silnym subiektywizmem i przekonaniem o własnej nieomylności, nagminnie występującym u osób z Borderline.

Niniejszy artykuł opiera się wyłącznie na astrologicznie ujętych domniemaniach i nie jest poparty żadnym materiałem badawczym. Z tego powodu może być traktowany tylko i wyłącznie jako zaproszenie do polemiki. Celowo nie zostały wyszczególnione i opisane aspekty z udziałem konkretnych planet, ze względu na specyfikę poruszonego problemu i niebezpieczeństwo ich stosowania, bez uwzględnienia kontekstu całego horoskopu urodzeniowego. Należy również pamiętać, że Osobowość chwiejna emocjonalnie typu Borderline jest tylko małym wycinkiem z całej gamy chorób psychicznych i nawet przez wyspecjalizowanych lekarzy jest często niewłaściwie diagnozowana i mylona choćby z Chorobą afektywną dwubiegunową CHAD.

Źródła: Wikipedia

 

 
« poprzedni artykuł
Kalendarz astrologiczny i pozycje planet

Dzisiaj jest środa
28 września 2022 r
Imieniny obchodzi
Marek, Wacław

Aktualne pozycje planet
Słońce  5° Wagi  
Księżyc  9° Skorpiona  
Merkury  25° Panny ®
Wenus  29° Panny  
Mars  19° Bliźniąt  
Jowisz  3° Barana ®
Saturn  19° Wodnika ®
Uran  18° Byka ®
Neptun  23° Ryb ®
Pluton  26° Koziorożca ®
® = retrogradacja

LogowanieCopyright © 2007-2018 by Astromix.pl

Astrologia profesjonalna,Horoskop partnerski,urodzeniowy,codzienny,tranzyty planet,zodiak,forum