ASTROMIX.PL - Horoskop, astrologia, znaki zodiaku - ZRÓB TO SAM
Podręcznik astrologii
Autor: Moris   
Data publikacji: 22.10.2014.

Punkt AstromixPunkt Astromix 

Niniejszy artukuł, jest propozycją uwzględniania w horoskopie urodzeniowym dodatkowego elementu, spełniającego rolę silnie działającego punktu partnerskiego (zakresu 14 stopni kątowych), którego pozytywne działanie uaktywni się w przypadku obsadzenia go przez światło horoskopowe (Słońce, Księżyc), lub planetę osobistą (Merkury, Wenus, Mars) pochodzącą z horoskopu urodzeniowego partnera.

Punkt Astromix (Punkt Ax) w horoskopie urodzeniowym, aktywowany przez światło, lub osobistą planetę partnera w horoskopie porównawczym, z założenia powoduje pozytywne zmiany u właściciela horoskopu urodzeniowego, co jest szczególnie ważne przy związkach uczuciowych, jako kluczu do radości, duchowego i fizycznego porozumienia. Analogicznie wszelkie przejścia planet tranzytujących przez Punkt Ax będą skutkowały efektywnym wykorzystaniem własnych możliwości, rozładowaniem napięć psychicznych i silniejszą motywacją życiową. Punktu Ax nie można wyznaczyć matematycznie, jak w przypadku innych elementów w horoskopie, gdyż trzeba uwzględnić subtelne układy i unikalne zależności w horoskopie urodzeniowym. Działanie Punktu Ax ograniczone jest 7 stopniową orbą, jako zakresem działania trygonu.

 

Aby poprawnie wyznaczyć w horoskopie urodzeniowym Punkt Ax, należy zastosować się do poniższych zasad:

 1. Punkt nie powinien być obsadzony przez planetę należącą do rozpatrywanego horoskopu urodzeniowego - energia planety partnera, która znajdzie się w Punkcie Ax powinna mieć swoją niepodzielną przestrzeń i szansę na swobodę wyrazu.
 2. Punkt powinien znajdować się w trygonie do planety osobistej, światła lub grupy planet (świateł) które możemy uznać za dominującą energię w rozpatrywanym horoskopie urodzeniowym (dominanta, władca horoskopu), wpływającą na cały horoskop urodzeniowy, lub jego przeważającą część.
 3. Punkt powinien poprzez aspekt trygonu rozładowywać napięcia w rozpatrywanym horoskopie, czyli aspektować element horoskopu, który jest uwikłany w urodzeniowe, nieharmonijne aspekty w postaci kwadratur, opozycji, lub problematycznych – z udziałem malefików - koniunkcji.
 4. Punkt nie może być silnie nieharmonijnie aspektowany przez światła, lub planety osobiste rozpatrywanego horoskopu, lub partnera - przez pozostałe planety może być nieharmonijnie aspektowany.
 5. Punkt nie powinien być w koniunkcji z Węzłami Księżycowymi, w kwadraturze do nich, lub w kwadraturze do osi horoskopowych AS i MC, a warunek ten dotyczy elementów w obu horoskopach – rozpatrywanym i partnera.
 6. W przypadku zdecydowanie harmonijnego rozpatrywanego horoskopu urodzeniowego - znaczna przewaga trygonów, brak silnych napięć pomiędzy planetami w postaci kwadratur i opozycji - usytuowanie Punktu Ax powinno takie napięcia powodować, tworząc nieharmonijne aspekty do komfortowo usytuowanych dominujących układów planet rozpatrywanego horoskopu.

 

Specyfika działania planet w Punkcie Ax:

 

 • Słońce – ogólne wsparcie w postaci zwiększonej witalności i fizycznego zaangażowania partnera, motywacja do działania, podtrzymywanie na duchu, stała gotowość partnera do współpracy, zachęta do pełniejszego wyrażania siebie, wzmocnienie świadomości i wiary we własne możliwości, lepsze i bardziej obiektywne spojrzenie na własne problemy, wzajemne zaufanie i chęć współdziałania.

 

 • Księżyc – wsparcie przy silnym udziale sfery psychicznej partnera, energia przekazywana pośrednio i odbierana podświadomie, uczucie oczarowania partnerem, pacyfikowanie złych emocji, stworzenie możliwości do lepszego wglądu i poznania własnej psychiki, wzmocnienie intuicji, telepatyczne porozumienie z partnerem, wyostrzenie zmysłów, wzajemna empatia i chęć przebywania ze sobą.

 

 • Merkury – korzystanie ze zdolności umysłowych partnera, efektywna współpraca intelektualna, dzielenie sie pomysłami, ideami, wspólny światopogląd i podobne zainteresowania, łatwe wykorzystanie wiedzy praktycznej partnera, ułatwione porozumiewanie się, dobry kontakt intelektualny, chęć przyswajania wiedzy partnera, wsparcie w podejmowaniu trudnych i wymagających głębokiego przemyślenia decyzji w różnorodnych dziedzinach życia.

 

 • Wenus – dobre samopoczucie w towarzystwie partnera, akceptacja jego przyjaciół i znajomych, łatwość w znajdowaniu sposobów na wspólne spędzanie czasu, chęć szybkiego rozwiązywania pojawiających się problemów i konfliktów, równorzędne partnerstwo, podobne preferencje dotyczące rozrywki i sposobów relaksowania się, czerpanie zadowolenia i przyjemności z tych samych dziedzin życia codziennego, wzajemna chęć rozmowy i współpracy, podobne preferencje estetyczne i poczucie piękna.

 

 • Mars – namacalnie odbierana siła życiowa partnera, dynamiczne zaangażowanie partnera w problemy i szybkie propozycje ich rozwiązywania, chętne przejmowanie inicjatywy, wskazywanie prostych sposobów na osiągnięcie różnych celów, wysoki poziom wzajemnej aktywności i zaangażowania, chęć pozytywnego współzawodnictwa, podobne preferencje i potrzeby w zakresie realizacji popędu seksualnego, wzajemna atrakcyjność seksualna.

 

Przy określaniu umiejscowienia Punktu Ax niezwykle istotne jest właściwe wyznaczenie elementów horoskopu powodujących napięcia psychiczne, które Punkt Ax bedzie próbował złagodzić, bądź wysublimować i przekształcić w pozytywne emocje. Założeniem koncepcji Punktu Ax jest lepsze zrozumienie relacji w horoskopie porównawczym, a co za tym idzie, także w rozpatrywanym urodzeniowym, często swoim własnym.

Oprócz szybkiego przeglądu zależności partnerskich w horoskopie porównawczym z potencjalnym życiowym partnerem, Punkt Ax może spełniać rolę obszaru powiadamiania o zwiększonej tranzytami planet motywacji i powstawaniu lepszych warunków do działania. W zastosowaniach biznesowych, wiedząc gdzie znajduje sie Punkt Ax, a mając do porównania wiele horoskopów (np. potencjalnych pracowników, lub współpracowników), można zrobić szybką, wstępną selekcję kandydatów, poszukiwanych do określonego działania i sposobu współpracy.

Można również wyznaczyć punkt opozycyjny do Ax (Punkt Xa), o podobnym działaniu, jednak w pewnych układach trochę bardziej problematycznym, z uwagi na potencjalną możliwość powstawania półsekstyli i kwinkunksów, czyli aspektów umiarkowanie nieharmonijnych. Szczególnie korzystna jest sytuacja, gdy planeta w punkcie Ax aspektuje trygonem jedną planetę wchodzącą u w skład problematycznej opozycji, a planeta w punkcie Xa drugą planetę z tej opozycji. Patrząc na to inaczej, opozycja z jednego horoskopu podwójnie harmonijnie, a nawet poczwórnie - jeśli uwzględni się sekstyle - aspektuje opozycję z drugiego horoskopu urodzeniowego. 

 

Przykłady wyznaczania Punktu Astromix

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Kalendarz astrologiczny i pozycje planet

Dzisiaj jest środa
28 września 2022 r
Imieniny obchodzi
Marek, Wacław

Aktualne pozycje planet
Słońce  5° Wagi  
Księżyc  9° Skorpiona  
Merkury  25° Panny ®
Wenus  29° Panny  
Mars  19° Bliźniąt  
Jowisz  3° Barana ®
Saturn  19° Wodnika ®
Uran  18° Byka ®
Neptun  23° Ryb ®
Pluton  26° Koziorożca ®
® = retrogradacja

LogowanieCopyright © 2007-2018 by Astromix.pl

Astrologia profesjonalna,Horoskop partnerski,urodzeniowy,codzienny,tranzyty planet,zodiak,forum