ASTROMIX.PL - Horoskop, astrologia, znaki zodiaku - ZRÓB TO SAM
Autor: Moris   
Data publikacji: 22.10.2014.

ImageAstrologia partnerska

- interpretacja horoskopu porównawczego

 

Pierwszym krokiem prowadzącym do właściwego zrozumienia relacji istniejących w horoskopie partnerskim jest dobre rozpoznanie zależności istniejących w obu horoskopach urodzeniowych. Można tego dokonać przez analizę położenia świateł – Słońca i Księżyca, oraz planet osobistych – Merkurego, Wenus i Marsa, przeprowadzaną pod kątem predyspozycji partnerskich.

 

Słońce

Pozycja Słońca w znaku zodiaku informuje o ogólnym nastawieniu do świata właściciela horoskopu, w tym o jego spojrzeniu na zagadnienia partnerstwa. Partner musi być w stanie zaakceptować ten dominujący rys charakteru i osobowości, który wpływa integrująco na cechy wynikające z pozostałych elementów horoskopu. Słońce jest sygnifikatorem EGO właściciela horoskopu, czyli świadomego pojmowania własnej osobowości, w tym wad i zalet, które będą obecne również w życiu partnerskim. Dodatkowo, analiza położenia w znaku zodiaku, oraz aspektów odbieranych przez Słońce od innych planet w horoskopie urodzeniowym zawierać będzie dokładną informację o stosunku właściciela tego horoskopu do mężczyzn i męskości.

Słońce w Baranie – partnerstwo dynamiczne, chwilami zbyt żywiołowe, ciągła ucieczka przed rutyną i nudą w związku

Słońce w Byku – partnerstwo zrównoważone, ustabilizowane, nastawienie na doznawanie przyjemności i wspólne gromadzenie dóbr

Słońce w Bliźniętach – partnerstwo intelektualne, stała wymiana myśli i pomysłów, współpraca zawodowa, umysłowe wspieranie się

Słońce w Raku – partnerstwo uczuciowe, rodzinne, silna potrzeba wyłączności i autonomicznego ogniska rodzinnego

Słońce we Lwie – partnerstwo reprezentacyjne, wysoka wrażliwość na punkcie wyglądu i zachowania partnera w towarzystwie, oraz jego statusu społecznego

Słońce w Pannie – partnerstwo użyteczne, nastawienie na praktyczne strony związku partnerskiego i wzajemne zaspokojenie swoich codziennych potrzeb

Słońce w Wadze – partnerstwo zrównoważone, potrzeba równowagi partnerskiej, wspólnego frontu działania i doskonalenia relacji w związku

Słońce w Skorpionie – partnerstwo intensywne, zaborczość i zawłaszczanie sfery osobistej, materialnej i duchowej partnera, potrzeba zależności psychicznej i fizycznej partnerów

Słońce w Strzelcu – partnerstwo aktywne, nastawione na ciągłe zmiany, potrzeba przyjacielskiej atmosfery i życiowego optymizmu

Słońce w Koziorożcu – partnerstwo odpowiedzialne, wysokie wymagania wobec partnera, chłodne i poważne podejście do problemów partnerskich

Słońce w Wodniku – partnerstwo ambitne, liczne cele partnerskie, potrzeba ścisłej współpracy i ciągłego stawiania sobie nowych wyzwań i zadań

Słońce w Rybach – partnerstwo emocjonalne, potrzeba czułości, wzajemnej ochrony i opieki, oraz głębokiego zrozumienia i więzi duchowej

Należy mieć na uwadze, że powyższe interpretacje mogą być silnie zmodyfikowane przez aspekty wpływające na Słońce, odbierane od planet w horoskopie urodzeniowym.


Księżyc

Pozycja Księżyca w znakach zodiaku określa poziom emocjonalności właściciela horoskopu, jego usposobienie i wrażliwość na bodźce zewnętrzne, sposób przetwarzania stanów uczuciowych, rodzaj podświadomości, reaktywność, zdolność do asymilacji zachowań partnera, charakter i głębię stanów uczuciowych, odporność na stres i problemy partnerskie. Dodatkowo analiza położenia w znaku zodiaku, oraz aspektów odbieranych przez Księżyc od planet w horoskopie urodzeniowym zawierać będzie dokładną informację o stosunku właściciela tego horoskopu do kobiet i kobiecości.

Księżyc w Baranie – emocjonalność dynamiczna, szybkie odbieranie sygnałów płynących od strony partnera i natychmiastowa reakcja na nie, wysoka wrażliwość na pojawiające się problemy

Księżyc w Byku – emocjonalność zrównoważona, spokojne podejście do problemów, lekceważenie agresywnych zachowań partnera, skłonność do szybkiego kompromisu i łagodzenia konfliktowych sytuacji

Księżyc w Bliźniętach – emocjonalność intelektualna, szybka, lecz niezbyt głęboka reakcja na komunikaty uczuciowe ze strony partnera, potrzeba otrzymywania jednoznacznych i logicznych informacji o stanach uczuciowych partnera, niska empatia

Księżyc w Raku – emocjonalność intensywna, silny odbiór zachowań i stanów emocjonalnych partnera, wysoka wrażliwość na zakłócenia w sferze stosunków partnerskich, trudności w kontroli nad emocjami i analitycznym podejściu do problemów

Księżyc we Lwie – emocjonalność świadoma, zdrowy dystans do zachowań emocjonalnych partnera, dobra reaktywność i spokojny osąd pojawiających się problemów, potrzeba równowagi uczuciowej

Księżyc w Pannie – emocjonalność ograniczona, problem z odgadywaniem stanów uczuciowych partnera, zbyt pobieżna ocena problemów partnerskich, nieuleganie emocjom i niechęć do konfrontacji

Księżyc w Wadze – emocjonalność relatywna, chętne podejmowanie dyskusji o partnerstwie, gotowość do doskonalenia związku, dążenie do równowagi uczuciowej, postawa kompromisu i otwarcia na problemy partnera

Księżyc w Skorpionie – emocjonalność ekspansywna, silne zaangażowanie uczuciowe, szeroki odbiór emocji płynących od partnera, potęgowanie uczuć, potrzeba wysokiego poziomu aktywności psychicznej w związku

Księżyc w Strzelcu – emocjonalność aktywna, szybkie i różnorodne procesy uczuciowe, potrzeba współgrania stanów emocjonalnych, umiejętność dostosowania się w krótkim czasie do nagle zmieniających się nastrojów

Księżyc w Koziorożcu – emocjonalność strukturalna, problemy z odczuwaniem stanów psychicznych partnera, bagatelizowanie sfery uczuciowej w związku, rozwiązywanie problemów partnerskich przez usystematyzowanie i stopniowe gaszenie emocji

Księżyc w Wodniku – emocjonalność konstruktywna, gotowość do rozmowy o problemach uczuciowych, chęć konstruktywnego współdziałania, problemy z głębokim zaangażowaniem emocjonalnym

Księżyc w Rybach – emocjonalność głęboka, potrzeba duchowego porozumienia i współodczuwania rzeczywistości, zdeterminowane uczucia, powodujące problem z logicznym i obiektywnym osądem konfliktów partnerskich

Należy pamiętać, że powyższe interpretacje mogą być silnie zakłócone, przez aspekty wpływające na Księżyc, odbierane od planet w horoskopie urodzeniowym.


Merkury

Pozycja Merkurego w znaku zodiaku, rozpatrywana w kontekście relacji partnerskich, określa potrzebę aktywności intelektualnej w związku, umiejętność komunikacji werbalnej pomiędzy partnerami, zdolność mentalną do rozwiązywania problemów i stopień gotowości do szukania dróg wyjścia z konfliktowych sytuacji.

Merkury w Baranie – umysłowość dynamiczna, szybkie identyfikowanie problemów, lecz zbyt pochopna ocena całej sytuacji, bagatelizowanie stanowiska partnera, chęć rozwiązywania problemów głównie po własnej myśli

Merkury w Byku – umysłowość zrównoważona, spokojny osąd sytuacji, odkładanie trudnych rozmów na później, kłopoty w dotarciu do sedna problemów, niechęć do konfrontacji intelektualnej

Merkury w Bliźniętach – umysłowość aktywna, wielowątkowe podejście do problemów w związku partnerskim, lecz trudności w podejmowaniu decyzji na temat sposobów wyjścia z kryzysu, stała intelektualna gotowość i chęć do prowadzenia dyskusji

Merkury w Raku – umysłowość uczuciowa, zbyt duży udział emocji przy rozpatrywaniu problemów partnerskich, trudności w ogarnięciu całej sytuacji i wyciągnięciu konstruktywnych wniosków, skłonność do zawierania kompromisów i unikanie eskalacji problemów

Merkury we Lwie – umysłowość subiektywna, chęć rozwiązywania problemów wyłącznie po swojej myśli, pobieżna ocena konfliktowych sytuacji, unikanie trudnych rozmów, niechęć do zawierania kompromisów

Merkury w Pannie – umysłowość analityczna, skoncentrowanie się na szczegółach konfliktowej sytuacji i problem z jej całościowym ogarnięciem, niechęć do stosowania szybkich i prostych rozwiązań problemów partnerskich

Merkury w Wadze – umysłowość relatywna, chętne podejmowanie rozmów o kłopotach w związku i wszechstronna ocena trudnych sytuacji, problem z podejmowaniem jednoznacznych decyzji dotyczących dróg rozwiązywania problemów

Mars w Skorpionie – umysłowość głęboka, przywiązywanie dużej wagi do problemów w związkach, wrażliwość na odmienne zdanie drugiej osoby, trudności w oddzieleniu logiki od uczuć, forsowanie własnego zdania

Merkury w Strzelcu – umysłowość ekspresyjna, wysoka gotowość do rozmów o problemach, lecz brak wytrwałości i konsekwencji we wcielaniu w życie uzgodnionych rozwiązań, pochopna ocena sytuacji, brak empatii i trudności w zrozumieniu stanowiska drugiej osoby

Merkury w Koziorożcu – umysłowość strukturalna, przywiązanie do własnych poglądów, trudności z zaakceptowaniem pomysłów partnera, minimalizowanie wagi nierozwiązanych problemów w związku, tradycjonalizm w myśleniu i rozwiązywaniu konfliktów

Merkury w Wodniku – umysłowość otwarta, szybkie zrozumienie intencji i stanowiska drugiej osoby, kompromisowe nastawienie, niechęć do głębokiego analizowania sytuacji, preferowanie uniwersalnych rozwiązań

Merkury w Rybach – umysłowość introwertyczna, preferowanie uczuciowego podejścia do problemów, unikanie konfrontacji intelektualnej, pozostawianie trudnych sytuacji bez definitywnego rozwiązania, w nadziei na ich samoistne rozwiązanie się


Wenus

 Image

Pozycja Wenus w znakach zodiaku określa chęć i sposób zawierania znajomości, oczekiwania partnerskie, intensywność potrzeb partnerskich, nastawienie do życia towarzyskiego, styl, gust, wdzięk i urok właściciela horoskopu, umiejętność czerpania radości ze związku intymnego, oraz poziom ekspresji osobistej prezentowanej w relacjach z drugą osobą. Zadaniem Wenus jest gra wstępna, zwrócenie na siebie uwagi, gra pozorów, pozycja Wenus mówi o umiejętności i potrzebie zwodzenia – flirtowania, jako sposobie na podnoszenie wzajemnej atrakcyjności w związku. Wenus jest maską, za którą kryją się atawistyczne popędy symbolizowane przez Marsa w horoskopie urodzeniowym. Kiedy one dochodzą do głosu, Wenus ustępuje mu miejsca, jednak nigdy długo nie pozostaje w cieniu i gdy tylko potrzeby Marsa zostają zaspokojone, lub z jakiegoś powodu słabną, Wenus znowu gra pierwsze skrzypce. Wenus bezpośrednio charakteryzuje preferowany typ partnera, oraz sygnifikuje znajomości i kontakty zewnętrzne właściciela horoskopu, dając możliwość osądu – za pomocą interpretacji aspektów - co do korzyści, lub problemów z nich płynących, oraz – za pomocą interpretacji tranzytów – czasu, w jakim te zależności mogą szczególnie dać znać o sobie.

Wenus w Baranie – kontaktowość dynamiczna, gotowość do zawierania znajomości, chęć prowadzenia aktywnego życia towarzyskiego, potrzeba utrzymywania stałego napięcia i nastroju niepewności w bliskich relacjach partnerskich

Wenus w Byku – kontaktowość zmysłowa, nastawienie na czerpanie korzyści zmysłowych i materialnych z tworzonych związków, oraz zawieranych znajomości, spokojne i pragmatyczne podejście do relacji partnerskich

Wenus w Bliźniętach – kontaktowość wszechstronna, wiele pomysłów na tworzenie i utrzymywanie relacji partnerskich, bogaty arsenał środków wyrazu nastrojów i ekspresji osobistej, dobrze opanowana sztuka zwodzenia i kokietowania

Wenus w Raku – kontaktowość intymna, stonowane podejście do życia towarzyskiego, racjonalne i przemyślane angażowanie się w związki partnerskie, skoncentrowanie się na intymnych relacjach partnerskich

Wenus we Lwie – kontaktowość ekspresyjna, potrzeba bycia zauważanym, podziwianym, adorowanym, preferowanie partnerów ustatkowanych, majętnych, o znaczącej pozycji społecznej i silnym poczuciu własnej wartości

Wenus w Pannie – kontaktowość ograniczona, zamykanie się w relacjach dwustronnych, słabe zaangażowanie towarzyskie, drobiazgowość i malkontenctwo, brak ochoty na uatrakcyjnianie związku, nastawienie na wiarygodność i użyteczność relacji partnerskich

Wenus w Wadze – kontaktowość harmonijna, potrzeba stałej aktywności towarzyskiej i szerokiego grona znajomych, utrzymywanie stałego dystansu emocjonalnego, unikanie silnego zaangażowania, kompromisowość, niechęć do otwartego deklarowania uczuć

Wenus w Skorpionie – kontaktowość emocjonalna, związki nacechowane silnymi emocjami, zaborczość i podejrzliwość, głębokie przywiązanie, stała presja uczuciowa, brak obiektywizmu i trudności z osiąganiem kompromisu w konfliktach partnerskich

Wenus w Strzelcu – kontaktowość ekstrawertyczna, prostolinijność, dążenie do jasnych i jednoznacznych sytuacji partnerskich, tolerancja i potrzeba swobody towarzyskiej, bezkompromisowość i brak pobłażania w przypadku niewierności, lub nadużyciu zaufania

Wenus w Koziorożcu – kontaktowość użyteczna, nastawienie na praktyczne korzyści płynące ze wspólnego funkcjonowania, chłodne podejście do problemów partnerskich, uczuciowa stabilność i wiarygodność, niska potrzeba towarzyskiego angażowania się

Wenus w Wodniku – kontaktowość egocentryczna, skoncentrowanie na własnych problemach i własnej wizji funkcjonowania związku partnerskiego, nieprzewidywalność i zmienność podejścia do problemów partnerskich, potrzeba niezobowiązujących relacji towarzyskich

Wenus w Rybach – kontaktowość duchowa, sentymentalne i altruistyczne podejście do kontaktów międzyludzkich, potrzeba duchowego porozumienia, wysoka empatia, trudności w uświadomieniu sobie własnych preferencji partnerskich i zrozumieniu prozaicznych sytuacji towarzyskich


Mars

 Image

Pozycja Marsa w znaku zodiaku określa poziom motywacji, przebojowość, życiową zaradność, oraz charakteryzuje sferę seksualną właściciela horoskopu urodzeniowego. Mars jest w horoskopie sygnifikatorem życiowych dążeń i zasobów energii, która może być spożytkowana do ich realizacji. W ujęciu partnerskim Mars reprezentuje siłę i motywację do zdobycia na wyłączność - stałą, lub czasową - drugiej osoby, a pozycja w znaku zodiaku określa sposób w jaki będzie to dokonane, a także chęć i gotowość do partnerskiej konfrontacji. Mars kryje w sobie atawistyczne popędy, które dochodzą do głosu, gdy zabiegi czynione przez Wenus przynoszą spodziewane skutki i misterne intrygi mogą być zastąpione otwartym, zdecydowanym i jednoznacznym działaniem. Mars jest obok Wenus, najważniejszym elementem interpretacyjnym horoskopu urodzeniowego, który musi być rozpatrywany przy analizowaniu cech charakteru i osobowości, mających znaczenie w intymnych relacjach właściciela horoskopu. Wenus jest w tym układzie pasywną - żeńską, a Mars aktywną - męską energią wypełniającą sferę kontaktów partnerskich.

Mars w Baranie – motywacja dynamiczna, zdobywczy i konfrontacyjny charakter, osiąganie celu za pomocą wszelkich dostępnych środków działania, bezkompromisowość, przebojowość, brak konsekwencji i logiki w postępowaniu, nastawienie na osiąganie doraźnych efektów

Mars w Byku – motywacja ustabilizowana, działania zgodne z planem osiągnięcia trwałych i namacalnych korzyści, wytrwałość i rozważne podejście do problemów, nastawienie na osiągnięcie jak największej ilości wrażeń zmysłowych i zawłaszczenie intymności drugiej osoby

Mars w Bliźniętach – motywacja wielowątkowa, działania wielotorowe, zmieniające się formy wpływania na drugą osobę, szeroka gama środków nacisku i sposobów wywołania pożądanego wrażenia, brak wytrwałości i umiejętności długofalowego działania

Mars w Raku – motywacja zrównoważona, postępowanie przemyślane, obliczone na długotrwały efekt, brak spontaniczności i elementów zaskoczenia, przewaga uzyskiwana przez rozsądne decyzje i całościowe spojrzenie na problemy i zadania do zrealizowania

Mars we Lwie – motywacja ekspresyjna, działanie obliczone na wywołanie jak największego efektu i odzewu w otoczeniu, proste formy wpływania na drugą osobę, dążenia do wywołania trwałego wrażenia własną osobowością i potencjalnymi zaletami, ukrywanie się za pozorami zachowania i niechęć do otwartej konfrontacji

Mars w Pannie – motywacja perfekcyjna, nastawienie na dokładne i skuteczne realizowanie wytyczonych zadań i osiąganie ściśle określonych celów, skłonność do działań zakulisowych, przywiązywanie wagi do efektywności i szczegółowego rozwiązania problemów

Mars w Wadze – motywacja stonowana, dążenie do celu nacechowane elastycznością, kompromisowością, unikaniem drażliwych tematów i ostrych konfrontacji, kłopoty z określeniem priorytetów działania i wyborem jednoznacznego sposobu postępowania

Mars w Skorpionie – motywacja głęboka, dobrze i stabilnie ukierunkowane działanie, silne dążenie do osiągania wytyczonych celów, odwaga i chęć do walki z przeszkodami, wysoka witalność i silna potrzeba wrażeń zmysłowych

Mars w Strzelcu – motywacja ekspansywna, znaczna przewaga idealizmu nad pragmatyzmem, chęć osiągnięcia zadowalających rezultatów przez pójście drogą na skróty, prostolinijność, naiwność i dobroduszność, impulsywność i słaba odporność na długotrwały stres

Mars w Koziorożcu – motywacja zdeterminowana, konsekwentne i dobrze zaplanowane działanie, silna determinacja, nieprzejednanie i niechęć do kompromisów, przezorność, wysoka ambicja, nieliczenie się ze zdaniem partnera, bezkrytyczne realizowanie mało efektywnych pomysłów

Mars w Wodniku – motywacja idealistyczna, forsowanie własnych pomysłów na rozwiązywanie problemów, niechęć do głębokich analiz i lekceważenie szczegółów, dążenie do szybkiego wychodzenia z konfliktowych sytuacji, gotowość do rozmów, lecz brak skutecznych metod działania, niska empatia i niski poziom akceptacji priorytetów partnera

Mars w Rybach – motywacja uczuciowa, subtelność, opiekuńczość, niska witalność, brak potrzeby analizowania relacji partnerskich, rozgrywanie konfliktów w wyobraźni, a nie na planie rzeczywistym, kierowanie się uczuciami przy lekceważeniu logiki

Drugim krokiem na drodze do właściwego zinterpretowania zależności w horoskopie porównawczym, jest przeanalizowanie wzajemnych aspektów zachodzących między światłami horoskopowymi i planetami osobistymi – w tej grupie uwzględniamy te same elementy, których położenie w znakach zodiaku rozpatrywaliśmy w horoskopach urodzeniowych, czyli: Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus, Mars. Na tej podstawie wyciągamy wnioski, dotyczące słabych i mocnych punktów istniejącej, lub planowanej relacji zawodowej, towarzyskiej, lub partnerskiej. Im większa ilość aspektów występuje w horoskopie porównawczym, tym relacja jest bardziej wartościowa i rozwijająca dla każdego z partnerów, przy czym najkorzystniejsza jest sytuacja względnej równowagi między ilością aspektów harmonijnych i nieharmonijnych. Duża przewaga aspektów harmonijnych może uczynić związek mało aktywnym i rozwojowym, natomiast przeważająca ilość aspektów nieharmonijnych, przy ogólnie małej liczbie wszystkich aspektów, będzie powodować zbyt częste powstawanie konfliktów i problemy w ich konstruktywnym rozwiązywaniu.

Rozważając odbiór informacji przetwarzanych przez elementy horoskopu pierwszej osoby, można określić, że wzbudzanie jej zainteresowania będzie odbywać się przez (recepcja energii):

 • Słońce – ogólne wrażenie powodowane przez świadomy odbiór cech i osobowości zawartych w elementach horoskopu urodzeniowego drugiej osoby
 • Księżyc – instynktowne wrażenie powodowane przez podświadomy odbiór informacji na temat charakteru i osobowości drugiej osoby
 • Merkury – oddziaływanie na sferę intelektualną, zmuszanie partnera do umysłowej aktywności i ciągłej analizy postępowania drugiej osoby
 • Wenus – oddziaływanie na sferę zachowań towarzyskich, wyobrażeń relacji partnerskich, oraz oczekiwań dotyczących preferencji estetycznych i obyczajowych
 • Mars – oddziaływanie na sferę libido, wzbudzanie motywacji życiowej, angażowanie sfery preferencji seksualnych, bezpośredni wpływ na poziom aktywowanego popędu płciowego
 • Ascendent – oddziaływanie na witalność i poczucie własnego JA, krystalizującego się pod wpływem aury partnera
 • Medium Coeli – oddziaływanie na wyobrażenia dotyczące wybranej ścieżki życiowej, w postaci realizowanych ambicji zawodowych i osobistych

Analizując rodzaj informacji wysyłanych przez elementy horoskopu pierwszej osoby, do elementów horoskopu drugiej osoby można określić, że przekaz będzie miał następujący charakter (transmisja energii):

 • Słońce – przekaz dotyczący świadomych zamiarów, oraz jawnych cech charakteru i osobowości pierwszej osoby
 • Księżyc – przekaz dotyczący nieświadomych dążeń, przeczuć, instynktów i duchowej sfery osobowości pierwszej osoby
 • Merkury – przekaz określający poziom intelektualny pierwszej osoby i zawierający oczekiwania dotyczące zdolności umysłowych drugiej osoby
 • Wenus – przekaz informujący o preferencjach towarzysko – obyczajowych pierwszej osoby i charakteryzujący najlepiej przyswajane zachowania drugiej osoby
 • Mars – przekaz określający energię seksualną partnera, oraz siłę i charakter życiowej motywacji, informacja o preferowanych okolicznościach, sposobach i drogach prowadzących do zaspokojenia popędu płciowego

Rozpatrując miejsce wzajemnego posadowienia świateł i planet osobistych w horoskopie porównawczym można przyjąć uproszczony schemat oddziaływania:

 1. Słońce – ego, świadomość
 2. Księżyc – uczucia, podświadomość
 3. Merkury – intelekt, wiedza
 4. Wenus – obyczajowość, styl
 5. Mars – witalność, pożądanie

Przykładowo: trygon Merkurego do Księżyca, będzie oznaczał rozwojowe oddziaływanie - intelektem i wiedzą pierwszej osoby, na podświadomość i uczucia drugiej osoby - wykorzystujące okoliczności domu horoskopowego drugiej osoby, w którym lokuje się Merkury pierwszej osoby.

Poprzez analizę aspektów pochodzących od pozostałych planet - społecznych (Jowisz, Saturn) i uniwersalnych (Uran, Neptun, Pluton), możemy uzupełnić obraz relacji czysto intymnych, o różnorodne wpływy środowiskowe.

Image

Należy zwrócić uwagę na sytuację, gdy elementy horoskopu urodzeniowego – światła i planety osobiste – są zgrupowane w jednym miejscu horoskopu i tworzą tzw. stellum (stellium). Taka grupa jest silnie związana swoimi energiami, zwrócona do siebie, a nie na zewnątrz, co powoduje trudności w odbiorze energii płynących z elementów horoskopu drugiej osoby. W takim wypadku najkorzystniejsze jest silne aspektowanie takiej grupy przez kilka pojedynczych elementów horoskopu drugiej osoby, lub ich grupę, co skutkować będzie poluzowaniem więzów łączących wspomniane stellum i zwrócenie się elementów wchodzących w jego skład do dialogu z energiami płynącymi z drugiego horoskopu urodzeniowego. Takie zgrupowania najczęściej zdarzają się z udziałem Słońca, co powoduje, że energie osobiste symbolizowane przez pozostałe planety biorące udział w stellum, są zabarwiane subiektywnym i silnie egocentrycznym wpływem Słońca.

Warta zauważenia jest również sytuacja, aspektów planet jednego horoskopu urodzeniowego, do osi horoskopowych drugiego, która daje okazję właścicielowi aspektowanych osi, do dobrego zidentyfikowania siły i rodzaju energii wysyłanej przez planety partnera, gdyż jej absorpcja nie jest zmodyfikowana przez specyficzny charakter planety odbierającej te wpływy. Na podobnej zasadzie możliwa jest identyfikacja wpływów odbieranych przez samotnie posadowione światła w obu horoskopach urodzeniowych.

Na koniec można zmierzyć się z dwoma aksjomatami interpretacyjnymi funkcjonującymi w tradycyjnej astrologii partnerskiej, a mianowicie z poniekąd wyjątkowo beneficznie funkcjonującymi aspektami między światłami obu horoskopów urodzeniowych, oraz niezwykle atrakcyjnymi i przyciągającymi partnerów do siebie aspektami pomiędzy Wenus i Marsem.

W przypadku aspektów świateł zachodzi zależność, która oczywiście wspomaga układ partnerski, lecz w pewien sposób go polaryzuje, dystansując do siebie partnerów. Słońce i Księżyc nie niosą ze sobą specyficznej osobowościowej energii, tak jak to jest w przypadku Merkurego – intelekt, Wenus – obyczajowość, Mars – pożądanie i są jedynie dobrymi receptorami – jako świadomość i podświadomość - wpływów planetarnych, więc nie dysponują w aspektach między sobą energią, która mogłyby sobie przekazać. W takiej sytuacji partnerzy są wobec siebie otwarci, odnoszą się do siebie pozytywnie i czują się ze sobą dobrze, lecz brakuje w ich związku medium charakterystycznego dla planet osobistych, które mogłoby stać się trwałym spoiwem i prawdziwą esencją ich relacji. Ten problem nie występuje w przypadku mieszanych aspektów, z udziałem z jednej strony świateł, z drugiej strony planet osobistych, gdzie specyficzne energie planet są dobrze identyfikowane i przyswajane, przez świadomość i podświadomość partnera.

Aspekty między planetami miłości – Wenus i Marsem – w horoskopie porównawczym, świadczą bezsprzecznie o wzajemnej atrakcyjności partnerów, gdyż to zjawisko funkcjonuje na prostej zasadzie oddziaływania wdzięku i urody jednej osoby- w postaci Wenus, na motywację i pożądanie drugiej osoby – w postaci Marsa i vice versa, na wpływie libido jednej osoby, na obyczajowość drugiej osoby. Problem pojawia się, gdy oddziaływania te są bardzo silne, tak jak w koniunkcji, a pozostałe elementy nie harmonizują napięć płynących z tego aspektu, który w takim układzie może być potencjalnym aspektem zdrady partnerskiej, dokonywanej przez właściciela Marsa. Takie podejrzenie ma logiczne uzasadnienie w przypisaniu do Wenus relacji zewnętrznych pierwszej osoby – rozumianych jako znajomości i bliskie otoczenie – oraz agresywnego charakteru działania Marsa drugiej osoby – rozumianego jako motywacja i libido – który w tym układzie zbyt silnie angażuje się w krąg przyjaciół i znajomych pierwszej osoby. Oczywiście, w przypadku zbyt napiętych układów Wenus – Mars, nie można zapominać o predyspozycjach które można odczytać z pozostałych elementów i aspektów horoskopów urodzeniowych, oraz zależnościach z horoskopu porównawczego, które będą sprzyjać potencjalnej zdradzie, lub pomogą zachować wierność partnerską.

 

 
następny artykuł »
Kalendarz astrologiczny i pozycje planet

Dzisiaj jest środa
28 września 2022 r
Imieniny obchodzi
Marek, Wacław

Aktualne pozycje planet
Słońce  5° Wagi  
Księżyc  9° Skorpiona  
Merkury  25° Panny ®
Wenus  29° Panny  
Mars  19° Bliźniąt  
Jowisz  3° Barana ®
Saturn  19° Wodnika ®
Uran  18° Byka ®
Neptun  23° Ryb ®
Pluton  26° Koziorożca ®
® = retrogradacja

LogowanieCopyright © 2007-2018 by Astromix.pl

Astrologia profesjonalna,Horoskop partnerski,urodzeniowy,codzienny,tranzyty planet,zodiak,forum