ASTROMIX.PL - Horoskop, astrologia, znaki zodiaku - ZRÓB TO SAM
Autor: Moris   
Data publikacji: 25.10.2014.

Tranzyty Jowisza

Koniunkcja Jowisza do Ascendentu

Mocny zastrzyk pozytywnej energii, okres wyjątkowo korzystny we wszystkich dziedzinach życia, sukcesy zawodowe, satysfakcja z osobistych dokonań, popularność i uznanie.

Sekstyl Jowisza do Ascendentu

Uzyskanie psychicznego wsparcia, odbudowanie wiary we własne siły, nowe spojrzenie na problemy osobiste.

Kwadratura Jowisza do Ascendentu

Sytuacja, która nas przerosła, niekontrolowany rozwój wydarzeń, kłopotliwe skutki pochopnych sądów i nieprzemyślanych decyzji.

Trygon Jowisza do Ascendentu

Sprawy układające się po naszej myśli, wsparcie i uznanie otoczenia dla naszych, autorskich projektów, dobre pokierowanie sprawami zawodowymi i partnerskimi.

Opozycja Jowisza do Ascendentu

Odsunięcie spraw prywatnych na rzecz rozwoju partnerskiego i pracy zespołowej, korzyści z odrzucenia egoistycznego spojrzenia na świat, nawiązanie nowych znajomości, profity ze spółek i współpracy zawodowej.

 

Koniunkcja Jowisza do Słońca

Przypływ optymizmu, docenione starania i zabiegi, uznanie i nagrody w pracy zawodowej, dobre wyniki w nauce, wzrost samooceny, spełnienie marzeń, wygrana losowa, duma z własnych dokonań, radość życia, sukcesy w życiu osobistym.

Sekstyl Jowisza do Słońca

Korzystny rozwój wydarzeń, postępy w nauce, uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszej pracy, przychylność otoczenia, sukcesy w sferze zawodowej i osobistej.

Kwadratura Jowisza do Słońca

Jeden krok za daleko, konieczność wycofania się ze zbyt ekspansywnej strategii, popełnienie błędu, urażenie bądź niesprawiedliwe potraktowanie partnera, lub współpracownika.

Trygon Jowisza do Słońca

Warunki sprzyjające osobistemu i zawodowemu rozwojowi, optymalny czas do opracowania długoterminowej strategii rozwoju, korzyści płynące z umiejętnego wykorzystania sprzyjającej sytuacji i otrzymanego poparcia.

Opozycja Jowisza do Słońca

Trudności w podjęciu właściwej decyzji, co do optymalnego kierunku rozwoju, brak odpowiedniej koncepcji, frustracja spowodowana niezrealizowaniem zbyt ambitnych planów, lub niemożnością wykorzystania własnego potencjału, pochopne odrzucenie zaoferowanej przyjaźni, lub współpracy.

 

Koniunkcja Jowisza do Księżyca

Wygrana w konkursach wiedzy, lub grach losowych, otrzymanie dobrej posady, podpisanie intratnego kontraktu handlowego, sukcesy w szkole, lub pracy zawodowej, poznanie interesujących i bogatych uczuciowo osób.

Sekstyl Jowisza do Księżyca

Poparcie płynące z najbliższego otoczenia, odnalezienie ścieżki właściwego rozwoju, duchowe wzbogacenie, poprawa sytuacji materialnej, przychylność wpływowych osób.

Kwadratura Jowisza do Księżyca

Psychiczne zagubienie, nieostrożne zachowanie skutkujące pogorszeniem stanu kontaktów towarzyskich, niefortunne wykorzystanie posiadanej wiedzy, nieumyślne zdradzenie poufnych informacji.

Trygon Jowisza do Księżyca

Wydarzenia pozytywnie wpływające na psychikę, mocno uczuciowy związek, powodzenie materialne, rozwój duchowy i intelektualny, kontynuowanie osobistej ścieżki rozwoju, łatwe przyswajanie nowych idei i ich przekazywanie innym.

Opozycja Jowisza do Księżyca

Świadomość podążania w złym kierunku, niewłaściwe wykorzystanie własnych zdolności, marnotrawienie wysiłku i wiedzy, niezrozumienie w najbliższym otoczeniu, niespełnione marzenia.

 

Koniunkcja Jowisza do Merkurego

Intensywny rozwój intelektualny, rozwiązanie istotnych dla dalszego działania problemów, sukcesy w konkursach wiedzy, udane transakcje handlowe, awans zawodowy.

Sekstyl Jowisza do Merkurego

Wsparcie rozwoju zawodowego, sprzyjające okoliczności do kształcenia się, nabywania nowych umiejętności, nawiązywania kontaktów towarzyskich.

Kwadratura Jowisza do Merkurego

Pomyłka w ocenie sytuacji, powierzenie zadań nieodpowiednim ludziom, oparcie planów na błędnych założeniach, nieporozumienia ze współpracownikami, konflikty w najbliższej rodzinie.

Trygon Jowisza do Merkurego

Optymalny czas na rozwój intelektualny, podjęcie się dodatkowego wysiłku umysłowego w postaci kursów dokształcających, lub zlecenia w pracy zawodowej, rozwój kontaktów handlowych i towarzyskich.

Opozycja Jowisza do Merkurego

Zbyt powierzchowne podejście do problemów, pochopne i niesprawiedliwe wobec innych osób wnioski, zły kierunek działania, konieczność wypracowania nowej strategii i odbudowania straconego zaufania.

 

Koniunkcja Jowisza do Wenus

Nawiązanie nowej znajomości z osobą o wysokich walorach intelektualnych, zajmującą eksponowane stanowisko, lub dobrze sytuowaną materialnie, rozkwit życia towarzyskiego, twórcza ekspresja, korzyści majątkowe.

Sekstyl Jowisza do Wenus

Pomyślny rozwój wypadków w życiu partnerskim, nawiązanie korzystnych kontaktów handlowych, znalezienie ciekawej pracy, zdobycie uznania wśród znajomych, lub współpracowników.

Kwadratura Jowisza do Wenus

Dokuczliwe przeszkody w poprawnym ułożeniu spraw partnerskich, lub małżeńskich, niepotrzebne spory i niesnaski, niezdrowa rywalizacja, szkodząca interesom obu stron, nadmiar niepotrzebnych emocji i nieuzasadnionych zarzutów.

Trygon Jowisza do Wenus

Czas sprzyjający odbudowaniu wzajemnego zaufania, wyjaśnieniu problemów i stabilizacji życia partnerskiego, dobra atmosfera do efektywnej pracy zawodowej, powodzenie w sprawach finansowych.

Opozycja Jowisza do Wenus

Niekorzystny rozwój sytuacji w sferze partnerstwa, lub współpracy handlowej, ochłodzenie życia towarzyskiego, zakłócenia w karierze zawodowej, spowodowane zbyt wysokimi wymaganiami wobec współpracowników, oraz niezbyt fortunnym zachowaniem w stosunku do przełożonych.

 

Koniunkcja Jowisza do Marsa

Nagrody i wyróżnienia w pracy zawodowej, sukcesy w życiu osobistym, wzorowo zaplanowane i zrealizowane przedsięwzięcia, optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju, opracowanie dobrej strategii na najbliższą przyszłość, uzyskanie istotnych informacji, niezbędnych do dalszego działania.

Sekstyl Jowisza do Marsa

Rozwój wydarzeń zmierzający w pożądanym kierunku, sposobność do poszerzenia zakresu działalności, pozyskania wartościowych partnerów, lub współpracowników, wola działania, utrzymujący się nastrój optymizmu.

Kwadratura Jowisza do Marsa

Zbyt wcześnie podjęte działania, komplikujące w efekcie sprawy zawodowe, niecierpliwość powodująca irytację i niechętne nastawienie otoczenia, zawirowania w sprawach osobistych, z powodu nierozsądnego i zbyt porywczego zachowania.

Trygon Jowisza do Marsa

Uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na prowadzenie działalności zawodowej, wsparcie ze strony majętnych i wpływowych osób, lub organizacji, pozytywne wydarzenia w życiu osobistym, spełnienie niektórych marzeń i osobistych ambicji.

Opozycja Jowisza do Marsa

Nieprzychylne nastawienie ze strony organizacji społecznych, lub wyznaniowych, kłopoty z administracją państwową, konieczność przewartościowania własnych poglądów i dążeń, dostosowania się do realnych warunków panujących w określonej społeczności, otoczeniu zawodowym, lub życiu osobistym.

 

Koniunkcja Jowisza do Jowisza

Zdobycie uznania i popularności, otrzymanie nagrody, awans zawodowy, wzbogacenie się.

Sekstyl Jowisza do Jowisza

Rozwój osobisty, poszerzanie własnej wiedzy, podjęcie właściwych decyzji.

Kwadratura Jowisza do Jowisza

Problemy z dokonaniem właściwego wyboru, decyzje podejmowane na siłę, bez całkowitego przekonania o ich słuszności.

Trygon Jowisza do Jowisza

Okoliczności sprzyjające postępom, w życiu zawodowym i osobistym, dobre przyswajanie nowej wiedzy.

Opozycja Jowisza do Jowisza

Konflikt interesów, konfrontacja z istniejącym porządkiem, próba stworzenia nowych zasad działania.

 

Koniunkcja Jowisza do Saturna

Sfinalizowanie ważnej umowy, podjecie istotnych dla przyszłości decyzji, ustabilizowanie sytuacji bytowej.

Sekstyl Jowisza do Saturna

Konsekwentna realizacja założonych planów, stopniowe pokonywanie przeciwności losu, pozyskiwanie przychylności otoczenia.

Kwadratura Jowisza do Saturna

Konfrontacja z osobami o odmiennym światopoglądzie, napotkanie na silny opór środowiska zawodowego, lub społecznie zorganizowanego.

Trygon Jowisza do Saturna

Mozolne stawianie fundamentów pod przyszłe realizacje zawodowe i osobiste, rozwój postępujący we właściwym kierunku.

Opozycja Jowisza do Saturna

Wydarzenia zmuszające do jednoznacznego określenia swojego stanowiska i obrony własnych przekonań.

 

Koniunkcja Jowisza do Urana

Skłonność do podejmowania nagłych i nieprzemyślanych decyzji, tendencja do wprowadzania rewolucyjnych zmian, nowe spojrzenie na stare problemy.

Sekstyl Jowisza do Urana

Wytyczanie nowych kierunków rozwoju, odkrywanie na nowo własnych możliwości, zdobywanie ciekawych doświadczeń.

Kwadratura Jowisza do Urana

Trudności z przeforsowaniem własnych pomysłów, wdrożeniem autorskich rozwiązań, przekonaniem innych do swoich racji.

Trygon Jowisza do Urana

Czas sprzyjający wprowadzeniem w życie, przygotowanych wcześniej, koncepcji rozwoju osobistego i zawodowego.

Opozycja Jowisza do Urana

Konieczność opowiedzenia się po jednej ze stron, zweryfikowania własnych zasad i poglądów, rozstrzygnięcia o kierunku dalszego rozwoju.

 

Koniunkcja Jowisza do Neptuna

Mariaż wiedzy z inspiracją, niezwykłe przeżycia duchowe, odkrycie nieznanych sfer życia, niecodzienne doznania.

Sekstyl Jowisza do Neptuna

Czas sprzyjający pracy twórczej, spotkania w ciekawym gronie, pozbycie się duchowych rozterek.

Kwadratura Jowisza do Neptuna

Problem z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i zdolności, trudne do określenia i właściwego zdefiniowania przeszkody, pytania bez odpowiedzi.

Trygon Jowisza do Neptuna

Uczucie podążania we właściwym kierunku, dobre wykorzystanie intuicji, pozytywne doznania psychiczne.

Opozycja Jowisza do Neptuna

Zamęt psychiczny, utrata właściwego kierunku działania, brak dobrych rozwiązań i logicznych pomysłów na przyszłość.

 

Koniunkcja Jowisza do Plutona

Przewartościowanie poglądów, korzyści materialne, uzyskane dzięki umiejętnemu wykorzystaniu własnej wiedzy i sprzyjających okoliczności.

Sekstyl Jowisza do Plutona

Zbieranie istotnych informacji, opracowanie planu działania, modyfikacja osobistego światopoglądu i stosunku do otoczenia.

Kwadratura Jowisza do Plutona

Posiadanie wartościowych informacji, z których nie można zrobić właściwego użytku, zatargi z administracją, lub służbami publicznymi.

Trygon Jowisza do Plutona

Bezwzględne wykorzystanie posiadanych informacji, wzmocnienie pozycji zawodowej, uzyskanie silnego wsparcia.

Opozycja Jowisza do Plutona

Zderzenie się z ostrą krytyką, zakłócenie w realizacji obranej strategii, świadomość posiadania zbyt małej wiedzy i niedostatecznych umiejętności, wymaganych do dalszego działania.

 

Koniunkcja Jowisza do Medium Coeli

Długo oczekiwany czas uznania dokonań zawodowych, naukowych, lub szkolnych, docenienie przez przełożonych współpracowników, możliwość awansu, nagrody finansowej, ekspansji i profitów w ramach własnej działalności gospodarczej.

Sekstyl Jowisza do Medium Coeli

Postępy na drodze realizacji najważniejszych zamierzeń zawodowych, doskonalenie własnych umiejętności, zdobywanie niezbędnej do dalszego rozwoju wiedzy.

Kwadratura Jowisza do Medium Coeli

Problemy w realizacji ambitnych przedsięwzięć, brak zrozumienia środowiska zawodowego dla przedstawionych propozycji i priorytetów, nieudane próby przeforsowania własnego zdania.

Trygon Jowisza do Medium Coeli

Szansa na poprawienie ogólnej sytuacji życiowej, przyspieszenie tempa kariery zawodowej, ugruntowanie sytuacji materialnej i poprawę warunków bytowych.

Opozycja Jowisza do Medium Coeli

Czas uporządkowania spraw rodzinnych i osobistych, odsunięcie na boczny tor problemów zawodowych, potrzeba stabilizacji psychicznej, wewnętrznego spokoju i czasu poświęconego samorealizacji.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Kalendarz astrologiczny i pozycje planet

Dzisiaj jest środa
28 września 2022 r
Imieniny obchodzi
Marek, Wacław

Aktualne pozycje planet
Słońce  5° Wagi  
Księżyc  9° Skorpiona  
Merkury  25° Panny ®
Wenus  29° Panny  
Mars  19° Bliźniąt  
Jowisz  3° Barana ®
Saturn  19° Wodnika ®
Uran  18° Byka ®
Neptun  23° Ryb ®
Pluton  26° Koziorożca ®
® = retrogradacja

LogowanieCopyright © 2007-2018 by Astromix.pl

Astrologia profesjonalna,Horoskop partnerski,urodzeniowy,codzienny,tranzyty planet,zodiak,forum