ASTROMIX.PL - Horoskop, astrologia, znaki zodiaku - ZRÓB TO SAM
Autor: Moris   
Data publikacji: 25.10.2014.

Tranzyty Urana

Koniunkcja Urana do Ascendentu

Diametralne zmiany w zachowaniu się, postrzeganiu i pojmowaniu świata zewnętrznego, nagłe i dramatyczne wydarzenia, silnie wpływające na osobowość, determinujące samopoczucie i nastawienie do otoczenia.

Sekstyl Urana do Ascendentu

Nowe spojrzenie na sprawy osobiste, potrzeba indywidualnej ścieżki rozwoju, realizacji autorskich pomysłów i osobistych przedsięwzięć.

Kwadratura Urana do Ascendentu

Zmiany w otoczeniu, wymuszające podjęcie szybkich i jednoznacznych decyzji, komplikacje w życiu osobistym, niespodziewane wydarzenia, mające wpływ na opinie o partnerach, lub współpracownikach.

Trygon Urana do Ascendentu

Szansa na zrealizowanie pomysłów, wymagających niekonwencjonalnych umiejętności i oryginalnego postrzegania świata.

Opozycja Urana do Ascendentu

Poważne komplikacje w życiu partnerskim, niespodziewane problemy małżeńskie, nagły i niekontrolowany rozwój wydarzeń, trudne do przewidzenia kłopoty.

Koniunkcja Urana do Słońca

Nagła i nieuzasadniona zmiana w podejściu do spraw osobistych, w zainteresowaniach, pracy zawodowej, kontaktach towarzyskich. Nowe spojrzenie na świat, własne w nim problemy, niespodziewane rozstania, osłabienie kondycji fizycznej.

Sekstyl Urana do Słońca

Nowe, optymistyczne spojrzenie na własna sytuację życiową, pojawienie się drogi wyjścia z dotychczasowych kłopotów, wzrost samooceny i wiary we własne możliwości.

Kwadratura Urana do Słońca

Nieprzewidziane przeszkody i komplikacje, nerwowe reakcje na niepowodzenia, osłabienie psychiki, utrata wiary w siebie, sytuacja wyboru mniejszego zła.

Trygon Urana do Słońca

Nagły przypływ energii, niespodziewana pomoc w rozwiązaniu problemów, zdecydowany postęp w pracy zawodowej, odzyskanie wiary w siebie, nowe spojrzenie na życiowe priorytety, przypływ witalności i optymizmu.

Opozycja Urana do Słońca

Poważne zakłócenia własnego systemu wartości, zmiana poglądów i spojrzenia na świat, zachwianie się fundamentów prowadzonej działalności, bolesna świadomość popełnionych błędów.

Koniunkcja Urana do Księżyca

Wydarzenia odciskające mocne piętno na uczuciach, nagła zmiana w sprawach partnerskich, zakłócenie w funkcjonowaniu psychiki, ujawnienie się podświadomych przeczuć i dążeń, łatwiejszy dostęp do zdolności parapsychicznych, zainteresowanie parapsychologią.

Sekstyl Urana do Księżyca

Czas sprzyjający ogarnięciu problemów życia codziennego, oraz poczynieniu postępów w pracy zawodowej, szansa na wykorzystanie niekonwencjonalnej ścieżki rozwoju.

Kwadratura Urana do Księżyca

Ciąg różnych zdarzeń, nękających psychikę, nie pozwalających na uporządkowanie spraw osobistych, niekorzystnie wpływających na uczucia i kontakty rodzinne, stan napięcia nerwowego, osłabienie odporności psychicznej.

Trygon Urana do Księżyca

Dobre ukierunkowanie spraw rodzinnych, atmosfera rozwijająca i wzbogacająca sferę uczuciową, natchnienie do pracy twórczej, wykorzystanie wyobraźni i podświadomych uczuć.

Opozycja Urana do Księżyca

Świadomość popełnionych błędów i źle rozegranych sytuacji w życiu rodzinnym i partnerskim, potrzeba stabilizacji uczuć, uporządkowania najistotniejszych spraw, gwarancji spokoju i pewności w kontaktach osobistych.

Koniunkcja Urana do Merkurego

Silne zakłócenia w sposobie postrzegania świata, szukanie logiki i sensu w rozgrywających się wydarzeniach, przyjmowanie nowych poglądów, spontaniczne projekty i pomysły.

Sekstyl Urana do Merkurego

Rozwój intelektualny, inspiracje do nowych przedsięwzięć, skłonność do stosowania oryginalnych i niesprawdzonych rozwiązań, umocnienie pozycji zawodowej.

Kwadratura Urana do Merkurego

Nagłe pojawienie się przeszkód w karierze zawodowej, obnażenie słabości intelektualnych, braków logicznych w stworzonych koncepcjach i realizowanych pomysłach, stan niepewności i poirytowania.

Trygon Urana do Merkurego

Szybki i wszechstronny rozwój intelektualny, znaczące postępy w nauce i pracy zawodowej, przekonanie współpracowników, lub partnerów, do przyjęcia określonych poglądów i realizacji autorskich pomysłów.

Opozycja Urana do Merkurego

Dojście do punktu zwrotnego w karierze zawodowej, lub prowadzonych interesach, potrzeba gruntownego przewartościowania realizowanych przedsięwzięć, wytyczenie nowej ścieżki rozwoju umysłowego.

Koniunkcja Urana do Wenus

Duże prawdopodobieństwo konfliktów małżeńskich, zakłóceń w życiu towarzyskim i partnerskim, możliwe rozstania i chęć budowania nowych związków, nawiązanie znajomości z osobami ekscentrycznymi, lub znajdującymi się na marginesie życia społecznego.

Sekstyl Urana do Wenus

Pozytywne rozstrzygnięcia w sprawach partnerskich i zawodowych, energia na rozwijanie kontaktów towarzyskich, lub tworzenie układów handlowych, optymizm i wiara w powodzenie realizowanych pomysłów.

Kwadratura Urana do Wenus

Przeszkody we właściwym ułożeniu życia partnerskiego, znalezieniu odpowiedniego partnera, lub wspólnika, kłopoty finansowe, nieoczekiwane zachowanie osób uznanych do tej pory za przyjaciół, lub sojuszników.

Trygon Urana do Wenus

Pozytywny zwrot w karierze zawodowej, nieoczekiwane wsparcie ze strony niedawno poznanych osób, przychylność i uznanie najbliższego otoczenia, zawiązanie interesujących znajomości, powodzenie w sprawach osobistych.

Opozycja Urana do Wenus

Trudny czas dla spraw partnerskich i małżeńskich, ujawnienie niekorzystnych faktów, burzących wypracowaną stabilizację zawodową i osobistą, konieczność podjęcia jednoznacznych decyzji, mających na celu zahamowanie niekorzystnego rozwoju sytuacji.

Koniunkcja Urana do Marsa

Niekorzystne wydarzenia wstrzymujące na pewien czas prowadzoną działalność, potrzeba zrewidowania stanu aktualnej sytuacji, oraz powtórnego przemyślenia planowanych przedsięwzięć. Konieczność dokładnej analizy zaistniałych problemów, oraz ostrożnych i wyważonych decyzji, mogących uzdrowić złą sytuację.

Sekstyl Urana do Marsa

Obranie niekonwencjonalnej ścieżki rozwoju, pierwsze sukcesy w nowo rozpoczętych przedsięwzięciach, świeże spojrzenie na sprawy osobiste i zawodowe, pomysłowe projekty i ich udane realizacje.

Kwadratura Urana do Marsa

Prowokacje ze strony niedawno poznanych osób, świadomość nawarstwiających się przeszkód i problemów, niepowodzenia i straty w sprawach partnerskich i materialnych.

Trygon Urana do Marsa

Szybka i zakończona sukcesem realizacja planów, okazja do osiągnięcia znacznych postępów w pracy zawodowej, uporządkowanie życia osobistego według oczekiwanego schematu, dodatkowe siły do realizacji skomplikowanych przedsięwzięć.

Opozycja Urana do Marsa

Osiągnięcie punktu w rozwoju osobistym, lub realizacji konkretnego projektu, wymagającego zastanowienia się nad dalszymi działaniami i skutkami ewentualnych zmian, lub udoskonaleń. Konieczność pogodzenia się ze stratami i oddania pola walki osobistym przeciwnikom, lub zawodowym konkurentom. 

Koniunkcja Urana do Jowisza

Przewartościowanie poglądów, odkrycie nieznanych faktów, zainteresowanie nowymi dziedzinami wiedzy.

Sekstyl Urana do Jowisza

Skierowanie swoich zainteresowań na nowe tory, wykorzystanie niedawno odkrytych informacji.

Kwadratura Urana do Jowisza

Nerwowe próby zmiany istniejącego porządku, kwestionowanie obowiązujących doktryn i zasad postępowania.

Trygon Urana do Jowisza

Szybkie postępy w nauce, ważne osiągnięcia w pracy zawodowej, próba zakwestionowania nieżyciowych przepisów, lub zmiany przestarzałych zasad.

Opozycja Urana do Jowisza

Borykanie się z narzuconymi przez środowisko ograniczeniami, skrępowanie niewygodnymi zasadami i warunkami działania. 

Koniunkcja Urana do Saturna

Otwarty atak na istniejący porządek, bezkompromisowa próba zmiany obowiązujących zasad, tworzenie nowego systemu wartości.

Sekstyl Urana do Saturna

Przełamywanie oporu przeciwnika, poprzez stopniowe burzenie jego systemu wartości, sukcesywne osiąganie nowych zdobyczy.

Kwadratura Urana do Saturna

Napotkanie na silny opór instytucji, lub środowiska społecznego, próbowanie nietypowych sposobów działania.

Trygon Urana do Saturna

Udana próba zreformowania starego porządku, stworzenie nowych zasad postępowania, zrealizowanie własnych ambicji.

Opozycja Urana do Saturna

Problemy w skonstruowaniu nowego systemu wartości, przeciwnik znajdujący się poza zasięgiem i możliwościami działania. 

Koniunkcja Urana do Urana

Początek nowej drogi, odrzucenie całego dotychczasowego doświadczenia, stworzenie nowych wartości.

Sekstyl Urana do Urana

Budzenie się nowych poglądów, poszerzanie horyzontów myślowych, nieznane wcześniej doznania psychiczne.

Kwadratura Urana do Urana

Kryzys wartości życiowych, tworzenie na poczekaniu nowego sposobu i systemu działania, borykanie się z kłopotliwymi ograniczeniami.

Trygon Urana do Urana

Zrealizowanie ambitnych pomysłów, zrobienie ważnych kroków na życiowej drodze, zakończenie ważnego etapu rozwoju.

Opozycja Urana do Urana

Zderzenie z poważnymi wyzwaniami w życiu zawodowym i osobistym, konieczność zaakceptowania trudnej sytuacji. 

Koniunkcja Urana do Neptuna

Okres ciekawych doświadczeń i wydarzeń, odkrywanie nowych możliwości rozwoju, poszerzanie horyzontów myślowych, wzbogacanie sfery emocjonalnej.

Sekstyl Urana do Neptuna

Intuicyjne szukanie najlepszego rozwiązania, rozwój osobowości, poznawanie nowych wartości duchowych.

Kwadratura Urana do Neptuna

Problemy z wyborem właściwej drogi, brak przekonania do wyznaczonych wcześniej priorytetów działania, zagubienie emocjonalne.

Trygon Urana do Neptuna

Uporządkowanie sfery emocjonalnej, odnalezienie właściwego sposobu działania, postępowanie w zgodzie z wyznawanymi wartościami duchowymi.

Opozycja Urana do Neptuna

Trudności w stworzeniu logicznego planu działania, zwątpienie w sens, lub niepewność co do kierunku prowadzonej działalności. 

Koniunkcja Urana do Plutona

Skłonność do podejmowania nagłych i kategorycznych decyzji, wywrócenie starego układu do góry nogami.

Sekstyl Urana do Plutona

Przekonanie co do słuszności podjętych decyzji, energiczna realizacja odważnych i oryginalnych planów.

Kwadratura Urana do Plutona

Próbowanie różnych sposobów zmiany niekorzystnej sytuacji, ekscentryczne i nieprzystające do realiów działanie.

Trygon Urana do Plutona

Obmyślenie interesujących i wybiegających w przyszłość założeń rozwoju osobistego, intensywne kształcenie i zdobywanie nowych umiejętności.

Opozycja Urana do Plutona

Obawa przed niekontrolowanym rozwojem wydarzeń, negatywne skutki pochopnych i podjętych pod wpływem emocji decyzji. 

Koniunkcja Urana do Medium Coeli

Przełomowe wydarzenia w karierze zawodowej, nagłe i niespodziewane zwroty sytuacji, trudne do sprostania, wyzwania w życiu osobistym i zawodowym.

Sekstyl Urana do Medium Coeli

Niekonwencjonalne pomysły na poprawę sytuacji życiowej, niespodziewany obrót wydarzeń w sferze zawodowej, nowe zainteresowania, chęć doskonalenia się.

Kwadratura Urana do Medium Coeli

Splot niepomyślnych wydarzeń, trudności w opanowaniu sytuacji i znalezieniu właściwej drogi wyjścia z kłopotów, pasmo problemów rodzinnych i zawodowych.

Trygon Urana do Medium Coeli

Wykorzystanie sprzyjających okoliczności do szybkiego awansu zawodowego, znalezienie przyspieszonej drogi załatwienia starych problemów, doskonalenie umiejętności intelektualnych.

Opozycja Urana do Medium Coeli

Niespodziewane kłopoty rodzinne, nagłe pojawienie się trudnej sytuacji życiowej, konieczność zmierzenia się ze skomplikowanymi problemami osobistymi. 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Kalendarz astrologiczny i pozycje planet

Dzisiaj jest środa
28 września 2022 r
Imieniny obchodzi
Marek, Wacław

Aktualne pozycje planet
Słońce  5° Wagi  
Księżyc  9° Skorpiona  
Merkury  25° Panny ®
Wenus  29° Panny  
Mars  19° Bliźniąt  
Jowisz  3° Barana ®
Saturn  19° Wodnika ®
Uran  18° Byka ®
Neptun  23° Ryb ®
Pluton  26° Koziorożca ®
® = retrogradacja

LogowanieCopyright © 2007-2018 by Astromix.pl

Astrologia profesjonalna,Horoskop partnerski,urodzeniowy,codzienny,tranzyty planet,zodiak,forum