ASTROMIX.PL - Horoskop, astrologia, znaki zodiaku - ZRÓB TO SAM
Autor: Moris   
Data publikacji: 25.10.2014.

Tranzyty Neptuna

Koniunkcja Neptuna do Ascendentu

Inspiracja do rozwoju wewnętrznego, artystyczne natchnienie, głębokie doznania emocjonalne, mentalne błądzenie, trudności ze zrealizowaniem swojego sposobu na życie, stracone złudzenia.

Sekstyl Neptuna do Ascendentu

Rozwój duchowy, nowe sposoby postrzegania świata, wyciszenie konfliktów partnerskich, poznanie interesujących ludzi o bogatej osobowości.

Kwadratura Neptuna do Ascendentu

Kłopoty z ogarnięciem rzeczywistości wokół siebie i zrozumieniem rządzących nią zasad, pomyłki i nieporozumienia partnerskie.

Trygon Neptuna do Ascendentu

Przypływ natchnienia, wzbogacenie wyobraźni, poszerzenie horyzontów myślowych, rozwój duchowy i emocjonalny, znajomości z ludźmi o ciekawym charakterze i bogatej osobowości.

Opozycja Neptuna do Ascendentu

Zawirowania i komplikacje w życiu osobistym, pojawienie się osób zakłócających dotychczasowy porządek rzeczy, zagrożona stabilizacja partnerska, trudności z podjęciem kategorycznych decyzji.

Koniunkcja Neptuna do Słońca

Odsunięcie się na boczny tor, rozwój życia duchowego, niejasności i nieporozumienia w życiu osobistym i zawodowym, czas sprzyjający twórczości artystycznej i zainteresowaniom ezoterycznym, odłożenie na bok spraw dotyczących problemów bytowych.

Sekstyl Neptuna do Słońca

Wsparcie duchowe, pomoc ze strony osób życzliwych, działających bezinteresownie, czas dobry dla twórczości artystycznej, pisarskiej, dobroczynnej.

Kwadratura Neptuna do Słońca

Brak jasno określonych celów i kierunków działania, zastój w życiu zawodowym, problemy w życiu osobistym, niedostatek witalności, niechęć do zmian, apatia.

Trygon Neptuna do Słońca

Czas rozwoju sfery psychicznej, opanowanie emocji, odsunięcie się od problemów i trosk życia codziennego, chęć udzielania rad i niesienia pomocy osobom potrzebującym wsparcia duchowego.

Opozycja Neptuna do Słońca

Utrata wiary we własne siły, kłopoty z powodu niesolidnych dłużników, zawód ze strony osób uznanych za przyjaciół, brak motywacji do działania, marazm.

Koniunkcja Neptuna do Księżyca

Silne natchnienie dla artystów i mistyków, wydarzenia szczególnie obciążające świadomość i wpływające na stan psychiczny, czas, w którym trudno o rzeczowe podejście do problemów i dotarcie do konkretnych rozwiązań, zawirowania w sytuacji finansowej, możliwe dodatkowe kłopoty ze zdrowiem.

Sekstyl Neptuna do Księżyca

Wsparcie dla rozwoju duchowego, twórcza wena, czas sprzyjający załagodzeniu sporów rodzinnych, okazja do efektywnego wykorzystania intuicji i dokonania niezbędnych dla dalszego funkcjonowania przemyśleń.

Kwadratura Neptuna do Księżyca

Czas niekorzystny dla stanu psychicznego, skłonność do podejmowania błędnych decyzji, uczuciowe zagubienie, trudności w zdefiniowaniu podstawowych celów i konkretyzacji życiowych dążeń.

Trygon Neptuna do Księżyca

Ustabilizowanie życia uczuciowego, wewnętrzne uspokojenie, rozkwit pracy artystycznej, rozwój kulturalny i duchowy, załagodzenie najbardziej konfliktowych sytuacji, poprawa stanu psychicznego.

Opozycja Neptuna do Księżyca

Kłopoty w sprawach uczuciowych, zawiedzione nadzieje, frustracja spowodowana niekorzystnym rozwojem sytuacji, docierająca świadomość konieczności uporządkowania spraw osobistych i rodzinnych.

Koniunkcja Neptuna do Merkurego

Trudności w określeniu priorytetów życiowych, brak logiki i głębszego sensu w podejmowanych decyzjach, zagubienie intelektualne, kierowanie się uczuciem i intuicją, działanie wbrew oczekiwaniom i radom płynącym z najbliższego otoczenia.

Sekstyl Neptuna do Merkurego

Intuicja wspierająca logikę i pomysłowość, korzystny czas do zajmowania się pracą, wymagającą uczuciowego podejścia i zrozumienia problemów innych osób.

Kwadratura Neptuna do Merkurego

Niekorzystny wpływ wydarzeń i otoczenia na sprawy zawodowe, trudności w rozwikłaniu problemów wymagających rzeczowej analizy i wyciągnięcia konkretnych wniosków.

Trygon Neptuna do Merkurego

Natchnienie dające siłę rozwoju intelektualnego, postęp w pracy zawodowej opartej na nietypowych i odkrywczych rozwiązaniach, uznanie otoczenia dla uzyskanych efektów pracy.

Opozycja Neptuna do Merkurego

Błądzenie i zastój w pracy zawodowej, frustracja z powodu osiągnięcia mało satysfakcjonujących rezultatów, świadomość źle obranej drogi, potrzeba spokojnej i rzeczowej analizy napotkanych problemów.

Koniunkcja Neptuna do Wenus

Niekorzystne wydarzenia w życiu partnerskim, lub małżeńskim, nawiązanie znajomości z osobami interesującymi, ale skomplikowanymi psychicznie, niedającymi pewności na powstanie trwałego i opartego na solidnych fundamentach związku, uduchowione przyjaźnie, inspiracja i natchnienie do pracy twórczej.

Sekstyl Neptuna do Wenus

Pozytywne wydarzenia w życiu towarzyskim, uspokojenie w sprawach uczuciowych, dobra intuicja, pomocna przy rozwiązywaniu zawodowych, lub rodzinnych problemów, kontakty z interesującymi osobami.

Kwadratura Neptuna do Wenus

Nieprzemyślane decyzje w sprawach partnerskich, niepowodzenia w życiu towarzyskim, skłonność do folgowania i szkodzenia sobie, niezadowolenie i nieuzasadniona niechęć do innych osób.

Trygon Neptuna do Wenus

Korzystny czas dla pracy twórczej, kontaktów w szerszym gronie, oraz rozwoju wewnętrznego, wsparcie w pracy zawodowej, zadowolenie z osiągniętych efektów i wywołania wrażenia własną osobą.

Opozycja Neptuna do Wenus

Świadomość niemocy i uczucie zwątpienia, wywołane wydarzeniami w sferze osobistej, konieczność podjęcia decyzji w najistotniejszych sprawach, spychanych do tej pory na margines uwagi.

Koniunkcja Neptuna do Marsa

Czas kierowania się intuicją, nieuwzględniania logiki i oczywistych zależności świata zewnętrznego, brak wiary we własne siły, pozostawienie spraw samym sobie, niechęć do wpływania na bieg wydarzeń, silne przeświadczenie determinizmu.

Sekstyl Neptuna do Marsa

Nieprzewidziane wydarzenia, pozytywnie wpływające na sytuację zawodową i rodzinną, działania w oparciu o intuicję, przynoszące poprawę sytuacji bytowej, dobra wizja dalszego rozwoju osobistego.

Kwadratura Neptuna do Marsa

Nieprzemyślane postępowanie burzące efekty dotychczasowej pracy, kłopoty wynikające z bliżej nieokreślonych przyczyn, frustracja porażką, spowodowaną błędnymi, lub zbyt optymistycznymi założeniami.

Trygon Neptuna do Marsa

Efektywne wykorzystanie intuicji i pomysłowości, udana realizacja zamierzonych planów, znaczne postępy w pracy twórczej, lub zajęciach sprzyjających samorealizacji wewnętrznej.

Opozycja Neptuna do Marsa

Niepewność, co do zasadności podejmowanych działań, oraz sensu realizowanych pomysłów, niedostatek energii życiowej, konfrontacji i zdecydowanych, jednoznacznych rozwiązań. 

Koniunkcja Neptuna do Jowisza

Porzucenie obowiązujących zasad i norm postępowania, oraz uznanych kanonów wiedzy, na rzecz rozwoju duchowego i wiedzy poza akademickiej.

Sekstyl Neptuna do Jowisza

Wielokierunkowy rozwój osobowości, przyjmowanie nowych poglądów, próba nowego spojrzenia na życie.

Kwadratura Neptuna do Jowisza

Rozdźwięk pomiędzy wartościami racjonalnymi, a potrzebą głębszego rozwoju duchowego.

Trygon Neptuna do Jowisza

Pogodzenie potrzeby rozwoju duchowego, z wartościami racjonalnymi i wymogami życia codziennego.

Opozycja Neptuna do Jowisza

Konfrontacja pomiędzy odczuciami i podejrzeniami, a racjonalną wiedzą i odbieranymi z otoczenia informacjami. 

Koniunkcja Neptuna do Saturna

Odsunięcie na dalszy plan problemów osobistych, próba oderwania się od spraw rodzinnych i kłopotów dnia codziennego.

Sekstyl Neptuna do Saturna

Intuicyjne szukanie rozwiązania problemów rodzinnych i zawodowych, zrezygnowanie z przedsięwzięć wymagających zbyt dużego, osobistego poświęcenia.

Kwadratura Neptuna do Saturna

Problemy z dokończeniem ważnych projektów zawodowych, lub osobistych, brak logicznego i obiektywnego spojrzenia na własne niedoskonałości i popełnione błędy.

Trygon Neptuna do Saturna

Udana próba pogodzenia wymogów i ograniczeń środowiskowych, z własnymi dążeniami, ambicjami i emocjonalnymi potrzebami.

Opozycja Neptuna do Saturna

Kłopoty z podjęciem decyzji o kierunku dalszego rozwoju, sytuacja wyboru między realizacją własnych potrzeb emocjonalnych, a wymaganiami i oczekiwaniami najbliższego otoczenia. 

Koniunkcja Neptuna do Urana

Pokusa wybrania nietypowego rozwiązania problemów, nieracjonalne zachowanie, odrzucenie starych metod działania.

Sekstyl Neptuna do Urana

Zrezygnowanie z typowych rozwiązań, na rzecz nowatorskich i niesprawdzonych dotychczas sposobów postępowania, spojrzenie na swoje problemy od innej strony.

Kwadratura Neptuna do Urana

Zgubienie sensu przeprowadzanych zmian, ciąg wydarzeń układających się w trudną do zrozumienia całość.

Trygon Neptuna do Urana

Okoliczności sprzyjające zastosowaniu niecodziennych, lub nowatorskich rozwiązań, owocny czas dla pracy twórczej.

Opozycja Neptuna do Urana

Spotkanie się z niezrozumieniem i brakiem akceptacji, konieczność nadania swoim działaniom bardziej tradycyjnych form i uproszczenia przekazu. 

Koniunkcja Neptuna do Neptuna

Transcendentalna jedność, odrzucenie racjonalizmu i wartości materialnych, zdanie się na łaskę losu, powrót do źródeł.

Sekstyl Neptuna do Neptuna

Szansa odpoczynku od prozy życia codziennego, rozwój zainteresowań duchowych, uspokojenie życia uczuciowego.

Kwadratura Neptuna do Neptuna

Brak logiki i konsekwencji w podejmowanych działaniach, zniechęcenie niepowodzeniami i niezrozumieniem ze strony najbliższego otoczenia.

Trygon Neptuna do Neptuna

Porządkowanie spraw osobistych, rozwój psychiczny i duchowy, zrozumienie istoty dawno zaistniałych problemów, twórcze spędzanie czasu.

Opozycja Neptuna do Neptuna

Duchowe rozterki, próby wyjaśnienia starych problemów i zrozumienia ich wpływu na tok bieżących spraw. 

Koniunkcja Neptuna do Plutona

Niezwykłe wydarzenia, układające się w niezależny od czegokolwiek ciąg, podleganie siłom rządzącym całymi społecznościami, lub środowiskami.

Sekstyl Neptuna do Plutona

Skłonność do badania niewyjaśnionych spraw i zagadkowych wydarzeń, lepsze wykorzystanie intuicji, kierowanie się przeczuciami.

Kwadratura Neptuna do Plutona

Przeżycia duchowe, zmieniające pogląd na własną osobowość, potrzeba znalezienia nowego sensu i nadania swojemu życiu nowego kierunku.

Trygon Neptuna do Plutona

Efektywne wykorzystanie wiedzy psychologicznej i duchowej, służenie radą i pomocą, osobom potrzebującym wsparcia.

Opozycja Neptuna do Plutona

Nowe wyzwania, wymagające podsumowania i uporządkowania, dotychczas zdobytej wiedzy i doświadczeń, wykształcanie się nowego spojrzenia na problemy własnej osobowości. 

Koniunkcja Neptuna do Medium Coeli

Uzyskanie rozgłosu, ważne dokonania artystyczne, sukcesy w pracy zawodowej, opartej o natchnienie i wykorzystywanie wewnętrznych inspiracji, duchowe wzbogacanie się, nastrój poddania się losowi i własnemu przeznaczeniu.

Sekstyl Neptuna do Medium Coeli

Oddalenie się konfliktów rodzinnych, rozwój zawodowy w dziedzinach wymagających empatii i znajomości zachowań ludzkich.

Kwadratura Neptuna do Medium Coeli

Zakłócenia w życiu rodzinnym i karierze zawodowej, podejmowanie nieuzasadnionych decyzji, duchowe rozterki, droga prowadząca na manowce.

Trygon Neptuna do Medium Coeli

Stopniowy rozwój kariery zawodowej, wyciszenie konfliktów rodzinnych, oddanie się pracy nad sobą, potrzeba wypoczynku i zadbania o kondycję psychiczną.

Opozycja Neptuna do Medium Coeli

Niejasności i niedomówienia w kwestiach rodzinnych, pojawienie się dawno niewidzianych krewnych, problemy z ogarnięciem spraw osobistych, spowolnienie kariery zawodowej, utrata racjonalnego podejścia do życia i zdolności do podejmowania jasnych i logicznych decyzji.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Kalendarz astrologiczny i pozycje planet

Dzisiaj jest niedziela
29 stycznia 2023 r
Imieniny obchodzi
Franciszek, Zdzisław, Zenon

Aktualne pozycje planet
Słońce  9° Wodnika  
Księżyc  17° Byka  
Merkury  14° Koziorożca  
Wenus  2° Ryb  
Mars  9° Bliźniąt  
Jowisz  5° Barana  
Saturn  25° Wodnika  
Uran  15° Byka  
Neptun  23° Ryb  
Pluton  28° Koziorożca  
® = retrogradacja

LogowanieCopyright © 2007-2018 by Astromix.pl

Astrologia profesjonalna,Horoskop partnerski,urodzeniowy,codzienny,tranzyty planet,zodiak,forum